U Dabru implementirana podrška za izradu Virtualnih zbirki