Prović, Mihael, Stipčević, Ennio, Kovačić, Slavko, Balta, Ivan, Volarević, Domagoj, Siriščević, Mirjana, Radica, Davorka, Balić, Vito, Dodig Baučić, Sara
Ivan Lukačić, kapelnik splitske katedrale : zbornik radova međunarodnog znanstveno-umjetničkog simpozija (povodom 400. obljetnice izdanja zbirke Sacrae cantiones)
Velić, Franjo Frankopan, Scharer, Matthias, Osewska, Elżbieta, Vodičar, Janez, Weirer, Wolfgang, Mendl, Hans, Garmaz, Jadranka, Marunčić, Sabina, Gerjolj, Stanko, Jurić, Ivica, Petrov, Emanuel, Markulin, Šimun, Stegu, Tadej, Petrušić, Bruno, Rapić, Darko, Iva, Nežič Glavica, Šegula, Andrej, Kraner, David, Čondić, Alojzije, Burilović Crnov, Silvana, Šutalo, Marko, Filipović, Ana Thea, Rihtar, Stanko, Mandarić, Blaženka s. Valentina, Mohorić, Marijana, Prović, Mihael, Žuro, Doris, Runje, Domagoj
Probuditi kreativnost : izazovi učenja i poučavanja u kontekstu pandemije i migracija : zbornik radova