Repozitoriji

Upišite naziv ili vlasnika repozitorija
Svi objekti Objavljeni objekti Objekti u otvorenom pristupu Repozitorij dodan u OpenDOAR Repozitorij dodan u OpenAIRE
* Podaci se ažuriraju jednom dnevno.
Repozitorij Vlasnik repozitorija Kontakt Datum uspostaveSortiraj silazno ikona
Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIR - Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Sofija Klarin Zadravec 2015-08-21 115586 111752 46240 OpenDOAR ikona
Dr Med - Repozitorij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Medicinski fakultet u Zagrebu Lea Škorić 2015-09-09 1996 1993 1950 OpenDOAR ikona
Repozitorij PravRi - Repozitorij Pravnog fakulteta u Rijeci Pravni fakultet Rijeka Dejana Golenko 2015-09-09 1246 1234 484 OpenDOAR ikona
PTFOS Repozitorij - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Sanda Hasenay 2015-09-09 1594 1452 667 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Repozitorij doktorskih, završnih, diplomskih, stručnih i znanstvenih radova Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Šumarski fakultet u Zagrebu Tatjana Meštrović 2015-09-14 1405 1399 568 OpenDOAR ikona
Digitalni repozitorij Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu - DRMA Muzička akademija u Zagrebu Željka Radovinović 2015-09-14 1650 1621 150 OpenDOAR ikona
Repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcu - Repozitorij završnih i diplomskih radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu Međimursko veleučilište u Čakovcu Maja Bregović 2015-09-14 1021 1017 996 OpenDOAR ikona
Repozitorij Fakulteta prometnih znanosti - Završni i diplomski radovi Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu Mojca Brenko-Puzak 2015-09-14 1762 1760 1760 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - KIFoREP Kineziološki fakultet u Zagrebu Marijana Briški 2015-09-14 804 795 569 OpenDOAR ikona
Repozitorij Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Repozitorij završnih i diplomskih radova Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Metalurški fakultet u Sisku Sanja Vujnović 2015-09-15 190 190 165 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Veleučilišta u Požegi - Repozitorij ocjenskih radova Veleučilište u Požegi Antonija Marinclin 2015-09-16 2016 1979 379 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
FPZG repozitorij - diplomski radovi studenata politologije i novinarstva / doktorske disertacije Fakultet političkih znanosti u Zagrebu Irena Frigo Haltrich 2015-10-02 969 955 296 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever Sveučilište Sjever Antonija Mandić 2015-10-02 2694 2680 2070 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Stomatološkog fakulteta u Zagrebu - Repozitorij ocjenskih radova Stomatološki fakultet Vesna Borić 2015-10-02 628 627 616 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Fakulteta hrvatskih studija - Repozitorij doktorskih, diplomskih, završnih i ostalih znanstvenih radova Fakulteta hrvatskih studija Hrvatski studiji Ružica Grbešić 2015-10-05 1757 1721 1016 OpenDOAR ikona
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu - Repozitorij završnih i diplomskih radova Veleučilište Marko Marulić u Kninu Vedran Uroš 2015-10-05 533 526 3 OpenDOAR ikona
Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću - Repozitorij završnih radova Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću Mile Vičić 2015-10-06 609 381 300 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
FGAG repozitorij - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu Dijana Erceg 2015-10-06 1474 1466 929 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Ankica Landeka 2015-10-27 137 133 132 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Odjela za matematiku u Osijeku - Repozitorij završnih i diplomskih radova Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku Mirna Šušak Lukačević 2015-10-27 324 324 324 OpenDOAR ikona
Repozitorij Pravnog fakulteta u Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek Ljiljana Siber 2015-10-27 941 940 17 OpenDOAR ikona
EFOS REPOZITORIJ - Repozitorij Ekonomskog fakulteta u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku Jasminka Mihaljevic 2015-10-30 2882 2868 190 OpenDOAR ikona
Repozitorij Umjetničke akademije u Osijeku - Institucijski repozitorij završnih i diplomskih radova Umjetnička Akademija u Osijeku Marta Radoš 2015-11-03 290 278 182 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij GrAFOS - Repozitorij Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek Građevinski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Vesna Zobundžija 2015-11-03 1282 1270 260 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
FOOZOS Repozitorij - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Osijek Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Osijek Josipa Zetović 2015-11-03 1030 1024 796 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek - Repozitorij radova Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ljilja Vučković Vizentaner 2015-11-03 1819 1807 1806 OpenDOAR ikona
Repozitorij MEFOS - Repozitorij Medicinskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeka Medicinski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Bisera Kopf 2015-11-03 830 823 822 OpenDOAR ikona
FFOS-repozitorij - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Boris Bosančić 2015-11-03 3837 3700 3149 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Veleučilišta u Vukovaru Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru Tatjana Ivić Lovrinović 2015-11-03 653 645 15 OpenDOAR ikona
Repozitorij Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu - Institucijski repozitorij za trajnu pohranu završnih, diplomskih i specijalističkih radova Sveučilište u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Miroslav Mazurek 2015-11-06 759 752 0 OpenDOAR ikona
repozitorij.vuka.hr - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu Veleučilište u Karlovcu Maja Kličarić 2015-11-18 1362 1336 1215 OpenDOAR ikona
Repozitorij Geotehničkog fakulteta ,Varaždin - Završni i diplomski radovi Geotehničkog fakulteta Geotehnički fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu Ivančica Rosner 2015-11-18 405 390 284 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaru - Završni radovi Veleučilišta u Bjelovaru Veleučilište u Bjelovaru Mirjana Bučar 2015-11-18 467 467 0 OpenDOAR ikona
Sveznalica - Završni radovi Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu Zdravstveno veleučilište Zagreb Ivana Hrastović 2015-11-18 3725 3721 1 OpenDOAR ikona
Digitalni repozitorij ocjenskih radova Sveučilišta u Zadru Sveučilište u Zadru Marta Unković 2015-11-18 3265 3225 1095 OpenDOAR ikona
REPEFZG - Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta Zagreb Ekonomski fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu Maja Panian Selimić 2015-11-18 3487 3444 349 OpenDOAR ikona
Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Završni, diplomski i doktorski radovi Učiteljskog fakulteta Učiteljski fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu Andreja Tominac 2015-11-18 1181 1094 776 OpenDOAR ikona
Digitalni repozitorij Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Vanessa Toić 2015-11-18 2665 2565 2491 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku - Repozitorij ocjenskih radova Sveučilišta u Dubrovniku Sveučilište u Dubrovniku Jelena Lučić 2015-11-18 1020 1019 182 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Nacionalni repozitorij disertacija i znanstvenih magistarskih radova - Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Sofija Klarin Zadravec 2015-12-01 4961 3946 1981 OpenDOAR ikona
Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeci - DR Veleri Veleučilište u Rijeci Sanja Grakalic Plenković 2015-12-02 1864 1819 158 OpenDOAR ikona
Repozitorij Veleučilišta VERN' - Završni i diplomski radovi Veleučilište Vern Danijela Unić 2015-12-02 1005 1003 73 OpenDOAR ikona
Repozitorij Veterinarskog fakulteta - Repozitorij doktorskih, diplomskih, završnih i ostalih znanstvenih i stručnih radova Veterinarskog fakulteta Veterinarski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu Vesna Špac 2015-12-02 385 359 240 OpenDOAR ikona
Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet Jelena Viličić 2015-12-02 3356 3341 880 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet Petra Gašparac 2015-12-02 1374 1362 1207 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Građevinskog fakulteta Rijeka - Repozitorij GRADRI Građevinski fakultet Rijeka Filip Horvat 2015-12-02 843 839 12 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Edward Bernays Visoke škole - Repozitorij Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment Tomislavka Ivanda 2015-12-02 131 131 0 OpenDOAR ikona
Repozitorij Višoke škole za sigurnost - repozitorij završnih i specijalističkih radova Visoka škola za sigurnost Marijana Begović 2015-12-02 117 117 3 OpenDOAR ikona
Repozitorij Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta - Sveučilišta u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet Tatjana Slaviček Čižmek 2015-12-02 893 890 598 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
REFST - Repozitorij Ekonomskog fakulteta u Splitu Ekonomski fakultet u Splitu Ivana Gizdić 2015-12-08 2746 2743 2681 OpenDOAR ikona
repozitorij.ffst.unist.hr Filozofski fakultet u Splitu Snježana Dimzov 2015-12-08 1625 1580 177 OpenDOAR ikona
repozitorij.pmfst.unist.hr - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu Ivana Ljubić 2015-12-08 785 781 107 OpenDOAR ikona
Repozitorij.vus.hr - Završni radovi Veleučilišta u Šibeniku Veleučilište u Šibeniku Nives Paškov Milošević 2015-12-08 1261 1244 263 OpenDOAR ikona
Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu - Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu Jadranka Vučak 2015-12-08 486 475 417 OpenDOAR ikona
Repozitorij Umjetničke akademije u Splitu - UMAS Umjetnička akademija u Splitu Žana Siminiati Violić 2015-12-08 194 165 56 OpenDOAR ikona
Repozitorij MEFST - Repozitorij diplomskih radova Medicinskoga fakulteta u Splitu Medicinski fakultet u Splitu Ana Utrobičić 2015-12-08 814 803 615 OpenDOAR ikona
Repozitorij Pravnog fakulteta u Splitu Pravni fakultet u Splitu Alen Šušnjar 2015-12-08 103 99 0
Repozitorij Odjela za fiziku u Osijeku - Repozitorij završnih i diplomskih radova Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fiziku Mirna Šušak Lukačević 2015-12-11 97 96 96 OpenDOAR ikona
Repozitorij PVZG - Završni radovi Poslovnog veleučilišta Zagreb Poslovno veleučilište Zagreb Mia Flego 2016-01-12 494 492 0
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet - Repozitorij radova Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Matija Panić 2016-01-12 614 607 585 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
rzr.vusb.hr - Repozitorij završnih radova Veleučilišta u Slavonskom Brodu Veleučilište u Slavonskom Brodu Marina Plazanić 2016-01-12 969 962 1 OpenDOAR ikona
Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju Kasandra Obranić 2016-01-12 296 296 296 OpenDOAR ikona
Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Goran Galinec 2016-01-12 608 608 586 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
repozitorij.pfst.unist.hr - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitu za trajno pohranjivanje i čuvanje digitalne građe institucije. Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet Andrija Nenadić 2016-01-12 867 862 253 OpenDOAR ikona
Repozitorij Odjela za biologiju Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju Mario Dunić 2016-01-12 403 401 287 OpenDOAR ikona
repozitorij.fesb.unist.hr - Repozitorij fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Silvana Trkulja 2016-01-12 0 0 0
repozitorij.vguk.hr - Završni radovi - Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Tatjana Jelen 2016-01-13 348 339 200 OpenDOAR ikona
repozitorij.vsmti.hr - Repozitorij završnih radova Visoke škole Virovitica Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici Ivana Vidak 2016-01-13 440 437 2 OpenDOAR ikona
Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeci Tehnički fakultet Rijeka Sanja Orešković 2016-01-19 1574 1565 6 OpenDOAR ikona
Repozitorij Učiteljskog fakulteta Rijeka - Repozitorij UFRI Učiteljski fakultet Rijeka Sandra Cuculić 2016-01-19 453 421 155 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci - Repozitorij BIOTECHRI Sveučilište u Rijeci Sandra Cuculić 2016-01-19 307 293 75 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci - Repozitorij INFORI Sveučilište u Rijeci Sandra Cuculić 2016-01-19 330 320 110 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci - Repozitorij MATHRI Sveučilište u Rijeci Sandra Cuculić 2016-01-19 129 129 0
Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci - Repozitorij PHYRI Sveučilište u Rijeci Sandra Cuculić 2016-01-19 111 109 4 OpenDOAR ikona
Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka - Repozitorij EFRI Ekonomski fakultet Rijeka Vesna Knez 2016-01-19 2049 2043 124 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Pomorskog fakulteta Rijeka - Repozitorij PFRI Pomorski fakultet Rijeka Dolores Markotić 2016-01-19 1652 1647 40 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Snježana Hordov Rubinić 2016-01-19 1912 1905 47 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Medicinskog fakulteta u Rijeci - Repozitorij MEDRI Medicinski fakultet Rijeka Branka Škibola 2016-01-19 2931 2779 1941 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studija - Repozitorij FZSRI Fakultet zdravstvenih studija Rijeka Evgenija Arh 2016-01-19 535 487 50 OpenDOAR ikona
Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRI Filozofski fakultet Rijeka Gabrijela Štimac-Rajaković 2016-01-19 1929 1921 1909 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI Sveučilišna knjižnica Rijeka Ivana Dorotić Malič 2016-01-21 1203 241 72 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
repo.ozs.unist.hr - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Diana Barić Krželj 2016-02-02 698 697 697 OpenDOAR ikona
ODRAZ - otvoreni digitalni repozitorij akademske zajednice Filozofskog fakulteta u Zagrebu Filozofski fakultet u Zagrebu Iva Melinščak Zlodi 2016-02-24 1297 1259 1096 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
repozitorij.kbf.unist.hr - Repozitorij Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu Katolički bogoslovni fakultet Ivica Žižić 2016-02-24 2 2 0
Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Danijel Relković 2016-02-24 2716 2691 15 OpenDOAR ikona
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Anka Ovničević 2016-02-24 2166 2113 2108 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebu Agronomski fakultet u Zagrebu Vanja Masnov 2016-03-15 1450 1443 612 OpenDOAR ikona
Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Nacionalna i sveučilišna knjižnica Sofija Klarin Zadravec 2016-03-15 49 46 45 OpenDOAR ikona
SEELS Network Database (SEELSNDB) - Repozitorij znanstvenih radova SEELS Network Database (SEELSNDB) SEELS mreža Dejana Golenko 2016-03-15 0 0 0
Repozitorij Sveučilišta u Rijeci - Repozitorij UNIRI Sveučilište u Rijeci Ivana Dorotić Malič 2016-03-23 17243 15971 5051 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij FER-a - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu Vlatka Paunović 2016-04-05 6464 6448 32 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Europske poslovne škole Zagreb Europska poslovna škola Zagreb Barbara Konjevod 2016-04-05 255 255 19 OpenDOAR ikona
Repozitorij završnih radova RRiF VŠ - Završni radovi i specijalistički diplomski stručni radovi RRiF Visoka škola za financijski menadžment Renata Velaj 2016-04-05 128 125 86 OpenDOAR ikona
Zagrebačka škola ekonomija i managementa - Repozitorij Zagrebačka škola ekonomije i managementa Philip Vranešić 2016-04-05 1 1 0 OpenDOAR ikona
RGISKO - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek Katica Rakovac 2016-05-12 265 264 108 OpenDOAR ikona
Repozitorij.adu.unizg.hr - završni i diplomski radovi ADU Akademija dramske umjetnosti Tea Jerić Zanini 2016-05-12 307 295 177 OpenDOAR ikona
RUNIOS - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Katica Rakovac 2016-05-12 19705 19289 11642 OpenDOAR ikona
Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zagrebu Sveučilište u Zagrebu Ivanka Stričević 2016-05-12 52724 49706 22111 OpenDOAR ikona
Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Davor Jokić 2016-06-10 540 539 320 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij završnih i diplomskih radova Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Marta Radoš 2016-06-10 354 353 19 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Sveučilišta u Splitu Sveučilište u Splitu Ljiljana Poljak 2016-06-10 10819 10693 6152 OpenDOAR ikona
Repozitorij Fakulteta organizacije i informatike Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Darko Grabar 2016-06-21 4210 4206 466 OpenDOAR ikona
Digitalni repozitorij Srca Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Ljiljana Jertec Musap 2016-09-20 54 54 54 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Digitalni repozitorij Istarskog veleučilišta Politehnika Pula Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti Sanja Grbac Babić 2016-09-20 102 96 96 OpenDOAR ikona
REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti Anđelka Dobrijević Turina 2016-09-20 358 346 222 OpenDOAR ikona
Ekonomski institut, Zagreb Ekonomski Institut Zagreb Branka Domić 2016-09-20 271 268 268 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku - Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Denis Kos 2016-09-20 180 180 0
Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Ocjenski radovi Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Nina Jelača 2016-11-15 0 0 0
Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta - Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Gordana Stubičan Ladešić 2017-01-17 7274 7176 5035 OpenDOAR ikona
Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice - Repozitorij KBCSM Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Gordana Ramljak 2017-03-31 33 32 32 OpenDOAR ikona
Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitu - Pohrana završnih, magistarskih (diplomskih) radova, doktorskih disertacija te stručnih i znanstvenih publikacija Sveučilište u Splitu Kineziološki fakultet Jasna Afrić 2017-04-28 384 383 84 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Katolički Bogoslovni Fakultet Sveučilišta u Zagrebu Vlatka Božičević 2017-05-12 32 30 30 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilišta Libertas međunarodno sveučilište Marko Akmačić 2017-06-01 185 178 0
Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilišta Hrvatsko katoličko sveučilište Maja Štignjedec 2017-07-06 314 313 1 OpenDOAR ikona
Visoko učilište Algebra - Repozitorij Visokog učilišta Algebra Visoko učilište Algebra Andrej Lacković 2017-07-14 439 439 191 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu Sveučilište u Splitu - Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Ljiljana Poljak 2017-12-08 59 59 16 OpenDOAR ikona
Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu Sveučilište u Splitu - Sveučilišni odjel za studije mora Ljiljana Poljak 2017-12-08 75 72 37 OpenDOAR ikona
Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu Sveučilište u Splitu - Sveučilišni odjel za stručne studije Ljiljana Poljak 2017-12-08 505 504 81 OpenDOAR ikona
Digitalni repozitorij RIT Croatia - Rochester Institute of Technology RIT Croatia Aleks Basanic 2017-12-21 82 82 82 OpenDOAR ikona
Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavoda Državni hidrometeorološki zavod Ivan Güttler 2017-12-21 2 2 2 OpenDOAR ikona
Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeci - Repozitorij RICENT Sveučilište u Rijeci Sandra Cuculić 2018-02-15 38 38 22 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje,Sveučilište u Zagrebu Jelena Bolkovac 2018-05-24 5219 2695 2450 OpenDOAR ikona
Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Iva Perić Kuzmanović 2018-07-13 32 32 32 OpenDOAR ikona
Repozitorij KBC Osijek - Repozitorij Kliničkoga bolničkog centra Osijek Klinički bolnički centar Osijek Ljiljana Pavičić 2018-11-15 305 305 305 OpenDOAR ikona
Repozitorij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet Milka Vujanić 2018-11-15 316 312 0
Repozitorij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Iva Sesar 2018-11-27 12 12 1
Fulir DATA - Repozitorij istraživačkih podataka Instituta Ruđer Bošković Institut Ruđer Bošković Alen Vodopijevec 2019-03-25 1 1 1
Repozitorij Hrvatskog geološkog instituta Hrvatski Geološki Institut Tea Fluksi 2019-04-11 3 3 3 OpenDOAR ikona
repozitorij.aspira.hr Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Split Anđela Uvodić 2019-04-29 146 146 0
Repozitorij Instituta za javne financije Institut za javne financije Martina Fabris 2019-04-29 33 32 26 OpenDOAR ikona
repozitorij.vvg.hr Veleučilište Velika Gorica Mario Grgić 2019-05-20 1 1 1
Digitalni repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić - završni radovi, disertacije, znanstveni i stručni radovi, knjige, mrežne publikacije, ostalo (intelektualna imovina ustanove) Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Gordana Šiber 2019-06-13 5 5 3 OpenDOAR ikona
Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" Sveučilište u Zagrebu Alma Lušetić 2019-08-09 237 233 22 OpenDOAR ikona
Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment - Split Kristina Vidović 2019-10-04 17 16 4 OpenDOAR ikona
IF repozitorij Institut za fiziku Ndoc Deda 2019-11-18 0 0 0
repozitorij.sibenik.unizg.hr Sveučilište u Zagrebu Ana Filipović 2019-12-02 0 0 0
Repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku - Institucijski repozitorij završnih i diplomskih radova Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku Marta Radoš 2020-01-21 354 350 349 OpenDOAR ikona OpenAIRE ikona
Arhiv Sveučilišta u Zagrebu - Sveučilišni arhiv Sveučilište u Zagrebu Vlatka Lemić 2020-02-13 83 82 81 OpenDOAR ikona
repozitorij.geof.unizg.hr Geodetski fakultet doc. dr. sc. Loris Redovniković 2020-04-03 0 0 0
PODEST - Repozitorij Instituta za povijest umjetnosti Institut za povijest umjetnosti Lina Šojat 2020-04-14 39 39 39
Repozitorij Hrvatskog instituta za povijest Hrvatski institut za povijest Darija Pancirov 2020-06-24 0 0 0
131034 125585 56700