Repozitoriji

Upišite naziv ili vlasnika repozitorija
Svi objekti Objavljeni objekti Objekti u otvorenom pristupu Repozitorij dodan u OpenDOAR Repozitorij dodan u OpenAIRE
* Podaci se ažuriraju jednom dnevno.
Repozitorij Vlasnik repozitorija Kontakt Datum uspostaveSortiraj uzlazno ikona
Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebu Agronomski fakultet u Zagrebu Vanja Masnov 2016-03-15 1448 1442 611 OpenDOAR ikona
1448 1442 611