Scientific paper - Original scientific paper
Antimycobacterial potential of the juniper berry essential oil in tap water
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 69 (2018), 1; 46-53. https://doi.org/10.2478/aiht-2018-69-3085


Cite this document

Peruč, D., Gobin, I., Abram, M., Broznić, D., Svalina, T., Štifter, S. ... Tićac, B. (2018). Antimycobacterial potential of the juniper berry essential oil in tap water. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 69. (1), 46-53. doi: 10.2478/aiht-2018-69-3085

Peruč, Dolores, et al. "Antimycobacterial potential of the juniper berry essential oil in tap water." Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, vol. 69, no. 1, 2018, pp. 46-53. https://doi.org/10.2478/aiht-2018-69-3085

Peruč, Dolores, Ivana Gobin, Maja Abram, Dalibor Broznić, Tomislav Svalina, Sanja Štifter, Mladenka Malenica Staver and Brigita Tićac. "Antimycobacterial potential of the juniper berry essential oil in tap water." Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 69, no. 1 (2018): 46-53. https://doi.org/10.2478/aiht-2018-69-3085

Peruč, D., et al. (2018) 'Antimycobacterial potential of the juniper berry essential oil in tap water', Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 69(1), pp. 46-53. doi: 10.2478/aiht-2018-69-3085

Peruč D, Gobin I, Abram M, Broznić D, Svalina T, Štifter S, and sur.. Antimycobacterial potential of the juniper berry essential oil in tap water. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju [Internet]. 2018 March 20 [cited 2024 April 19];69(1):46-53. doi: 10.2478/aiht-2018-69-3085

D. Peruč, et al., "Antimycobacterial potential of the juniper berry essential oil in tap water", Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, vol. 69, no. 1, pp. 46-53, March 2018. [Online]. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:393436. [Accessed: 19 April 2024]