Professional paper - Professional paper
SMJERNICE ZA NEINVAZIVNU MEHANIČKU VENTILACIJU PRI LIJEČENJU KRONIČNE RESPIRACIJSKE INSUFICIJENCIJE
Liječnički vjesnik, 140 (2018), 1-2; 1-6. https://doi.org/10.26800/LV-140-1-2-1

Pavliša, Gordana; Bulat-Kardum, Ljiljana; Puretić, Hrvoje; Žuljević, Ervin; Stipić-Marković, Asja; Barković, Igor; Žagar, Marija; Artuković, Marinko; Matijević, Gordana; Samaržija, Miroslav

Cite this document

Pavliša, G., Bulat Kardum, Lj., Puretić, H., Žuljević, E., Stipić Marković, A., Barković, I. ... Samaržija, M. (2018). SMJERNICE ZA NEINVAZIVNU MEHANIČKU VENTILACIJU PRI LIJEČENJU KRONIČNE RESPIRACIJSKE INSUFICIJENCIJE. Liječnički vjesnik, 140. (1-2), 1-6. doi: 10.26800/LV-140-1-2-1

Pavliša, Gordana, et al. "SMJERNICE ZA NEINVAZIVNU MEHANIČKU VENTILACIJU PRI LIJEČENJU KRONIČNE RESPIRACIJSKE INSUFICIJENCIJE." Liječnički vjesnik, vol. 140, no. 1-2, 2018, pp. 1-6. https://doi.org/10.26800/LV-140-1-2-1

Pavliša, Gordana, Ljiljana Bulat Kardum, Hrvoje Puretić, Ervin Žuljević, Asja Stipić Marković, Igor Barković, Marija Žagar, Marinko Artuković, Gordana Matijević and Miroslav Samaržija. "SMJERNICE ZA NEINVAZIVNU MEHANIČKU VENTILACIJU PRI LIJEČENJU KRONIČNE RESPIRACIJSKE INSUFICIJENCIJE." Liječnički vjesnik 140, no. 1-2 (2018): 1-6. https://doi.org/10.26800/LV-140-1-2-1

Pavliša, G., et al. (2018) 'SMJERNICE ZA NEINVAZIVNU MEHANIČKU VENTILACIJU PRI LIJEČENJU KRONIČNE RESPIRACIJSKE INSUFICIJENCIJE', Liječnički vjesnik, 140(1-2), pp. 1-6. doi: 10.26800/LV-140-1-2-1

Pavliša G, Bulat Kardum Lj, Puretić H, Žuljević E, Stipić Marković A, Barković I, and sur.. SMJERNICE ZA NEINVAZIVNU MEHANIČKU VENTILACIJU PRI LIJEČENJU KRONIČNE RESPIRACIJSKE INSUFICIJENCIJE. Liječnički vjesnik [Internet]. 2018 March 05 [cited 2024 April 24];140(1-2):1-6. doi: 10.26800/LV-140-1-2-1

G. Pavliša, et al., "SMJERNICE ZA NEINVAZIVNU MEHANIČKU VENTILACIJU PRI LIJEČENJU KRONIČNE RESPIRACIJSKE INSUFICIJENCIJE", Liječnički vjesnik, vol. 140, no. 1-2, pp. 1-6, March 2018. [Online]. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:399454. [Accessed: 24 April 2024]