Scientific paper - Original scientific paper
Kvalitativno istraživanje stavova o starenju i potrebama osoba starije životne dobi u Gradu Rijeci: javnozdravstveni i bioetički aspekti
Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis, 55 (2019), 3; 247-259. https://doi.org/10.21860/medflum2019_221629


Cite this document

Vasiljev Marchesi, V., Racz, A., Bilajac, L., Roviš, D. & Rukavina, T. (2019). Kvalitativno istraživanje stavova o starenju i potrebama osoba starije životne dobi u Gradu Rijeci: javnozdravstveni i bioetički aspekti. Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis, 55. (3), 247-259. doi: 10.21860/medflum2019_221629

Vasiljev Marchesi, Vanja, et al. "Kvalitativno istraživanje stavova o starenju i potrebama osoba starije životne dobi u Gradu Rijeci: javnozdravstveni i bioetički aspekti." Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis, vol. 55, no. 3, 2019, pp. 247-259. https://doi.org/10.21860/medflum2019_221629

Vasiljev Marchesi, Vanja, Aleksandar Racz, Lovorka Bilajac, Darko Roviš and Tomislav Rukavina. "Kvalitativno istraživanje stavova o starenju i potrebama osoba starije životne dobi u Gradu Rijeci: javnozdravstveni i bioetički aspekti." Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis 55, no. 3 (2019): 247-259. https://doi.org/10.21860/medflum2019_221629

Vasiljev Marchesi, V., et al. (2019) 'Kvalitativno istraživanje stavova o starenju i potrebama osoba starije životne dobi u Gradu Rijeci: javnozdravstveni i bioetički aspekti', Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis, 55(3), pp. 247-259. doi: 10.21860/medflum2019_221629

Vasiljev Marchesi V, Racz A, Bilajac L, Roviš D, Rukavina T. Kvalitativno istraživanje stavova o starenju i potrebama osoba starije životne dobi u Gradu Rijeci: javnozdravstveni i bioetički aspekti. Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis [Internet]. 2019 [cited 2023 December 01];55(3):247-259. doi: 10.21860/medflum2019_221629

V. Vasiljev Marchesi, A. Racz, L. Bilajac, D. Roviš and T. Rukavina, "Kvalitativno istraživanje stavova o starenju i potrebama osoba starije životne dobi u Gradu Rijeci: javnozdravstveni i bioetički aspekti", Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis, vol. 55, no. 3, pp. 247-259, 2019. [Online]. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:102093. [Accessed: 01 December 2023]