Scientific paper - Review paper
Glomerularne bolesti prije i nakon transplantacije bubrega
Liječnički vjesnik, 142 (2020), 9-10; 330-342. https://doi.org/10.26800/LV-142-9-10-50

Laganović, Mario; Fištrek, Margareta; Ćorić, Marijana; Maksimović, Bojana; Horvatić, Ivica; Šenjug, Petar; Galešić Ljubanović, Danica; Knotek, Mladen

Cite this document

Laganović, M., Fištrek, M., Ćorić, M., Maksimović, B., Horvatić, I., Šenjug, P. ... Knotek, M. (2020). Glomerularne bolesti prije i nakon transplantacije bubrega. Liječnički vjesnik, 142. (9-10), 330-342. doi: 10.26800/LV-142-9-10-50

Laganović, Mario, et al. "Glomerularne bolesti prije i nakon transplantacije bubrega." Liječnički vjesnik, vol. 142, no. 9-10, 2020, pp. 330-342. https://doi.org/10.26800/LV-142-9-10-50

Laganović, Mario, Margareta Fištrek, Marijana Ćorić, Bojana Maksimović, Ivica Horvatić, Petar Šenjug, Danica Galešić Ljubanović and Mladen Knotek. "Glomerularne bolesti prije i nakon transplantacije bubrega." Liječnički vjesnik 142, no. 9-10 (2020): 330-342. https://doi.org/10.26800/LV-142-9-10-50

Laganović, M., et al. (2020) 'Glomerularne bolesti prije i nakon transplantacije bubrega', Liječnički vjesnik, 142(9-10), pp. 330-342. doi: 10.26800/LV-142-9-10-50

Laganović M, Fištrek M, Ćorić M, Maksimović B, Horvatić I, Šenjug P, and sur.. Glomerularne bolesti prije i nakon transplantacije bubrega. Liječnički vjesnik [Internet]. 2020 [cited 2024 June 21];142(9-10):330-342. doi: 10.26800/LV-142-9-10-50

M. Laganović, et al., "Glomerularne bolesti prije i nakon transplantacije bubrega", Liječnički vjesnik, vol. 142, no. 9-10, pp. 330-342, 2020. [Online]. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:046974. [Accessed: 21 June 2024]