Edited book-Professional book-Textbook for higher education
Dječja i adolescentna psihijatrija
e-izdanje: University of Zagreb, 2021. urn:nbn:hr:105:694914

Begovac, Ivan; Antić, Mia; Arbanas, Goran; Bačan, Marija; Bambulović, Irena; Barišić, Nina; Bilić, Ernest; Bježančević, Marina; Bolfan, Marija; Broz-Frajtag, Jasenka; Dodig - Ćurković, Katarina; Graovac, Mirjana; Greguraš, Stjepan; Hladnik, Ana; Hromatko, Ivana; Jakovina, Trpimir; Jedvaj-Šumski, Ivana; Mahalec, Iva Jila; Jokić-Begić, Nataša; Karlica, Hana; Kovačević, Anđela; Kušević, Zorana; Lovrić, Snježana; Majić, Gordan; Marjanović-Cipek, Ljiljana; Mihaljević-Peleš, Alma; Peradinović, Veronika; Petanjek, Zdravko; Pleština, Silvana; Radoš, Iva; Rogulj, Maja; Santrić, Lena; Sedmak, Dora; Šagud, Marina; Tripković, Mara; Vukušić, Ivana; Zorić, Veronika Nives; Žaja, Orjena More authors...

Cite this document

Begovac, I. (Ed.). (2021). Dječja i adolescentna psihijatrija. e-izdanje: Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:694914.

Ivan Begovac, editor. Dječja i adolescentna psihijatrija. e-izdanje, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:694914.

I. Begovac, ed. Dječja i adolescentna psihijatrija. e-izdanje: Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:694914.

Begovac, I. (ed.). (2021) Dječja i adolescentna psihijatrija. [online]. e-izdanje: Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:694914 (Accessed 21 February 2024)

Begovac I, editor. Dječja i adolescentna psihijatrija. [Internet]. e-izdanje: Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet; 2021, [cited 2024 February 21] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:694914

I. Begovac, Ed., Dječja i adolescentna psihijatrija. e-izdanje, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, 2021. [Online] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:694914