Scientific paper - Case study
Traumatska protrahirana hematurija i pseudoaneurizma segmentalne arterije bubrega u 16-godišnjeg dječaka, liječena endovaskularnom embolizacijom
Liječnički vjesnik, 3-4 (2021), 143; 108-112. https://doi.org/10.26800/LV-143-3-4-6

Antabak, Anto; Papeš, Dino; Bulić, Krešimir; Sjekavica, Ivo; Jurca, Ivana; Perkov, Dražen

Cite this document

Antabak, A., Papeš, D., Bulić, K., Sjekavica, I., Jurca, I. & Perkov, D. (2021). Traumatska protrahirana hematurija i pseudoaneurizma segmentalne arterije bubrega u 16-godišnjeg dječaka, liječena endovaskularnom embolizacijom. Liječnički vjesnik, 3-4. (143), 108-112. doi: 10.26800/LV-143-3-4-6

Antabak, Anto, et al. "Traumatska protrahirana hematurija i pseudoaneurizma segmentalne arterije bubrega u 16-godišnjeg dječaka, liječena endovaskularnom embolizacijom." Liječnički vjesnik, vol. 3-4, no. 143, 2021, pp. 108-112. https://doi.org/10.26800/LV-143-3-4-6

Antabak, Anto, Dino Papeš, Krešimir Bulić, Ivo Sjekavica, Ivana Jurca and Dražen Perkov. "Traumatska protrahirana hematurija i pseudoaneurizma segmentalne arterije bubrega u 16-godišnjeg dječaka, liječena endovaskularnom embolizacijom." Liječnički vjesnik 3-4, no. 143 (2021): 108-112. https://doi.org/10.26800/LV-143-3-4-6

Antabak, A., et al. (2021) 'Traumatska protrahirana hematurija i pseudoaneurizma segmentalne arterije bubrega u 16-godišnjeg dječaka, liječena endovaskularnom embolizacijom', Liječnički vjesnik, 3-4(143), pp. 108-112. doi: 10.26800/LV-143-3-4-6

Antabak A, Papeš D, Bulić K, Sjekavica I, Jurca I, Perkov D. Traumatska protrahirana hematurija i pseudoaneurizma segmentalne arterije bubrega u 16-godišnjeg dječaka, liječena endovaskularnom embolizacijom. Liječnički vjesnik [Internet]. 2021 [cited 2024 June 17];3-4(143):108-112. doi: 10.26800/LV-143-3-4-6

A. Antabak, D. Papeš, K. Bulić, I. Sjekavica, I. Jurca and D. Perkov, "Traumatska protrahirana hematurija i pseudoaneurizma segmentalne arterije bubrega u 16-godišnjeg dječaka, liječena endovaskularnom embolizacijom", Liječnički vjesnik, vol. 3-4, no. 143, pp. 108-112, 2021. [Online]. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:584277. [Accessed: 17 June 2024]