Professional paper - Professional paper
Smjernice za dijagnostiku i liječenje bolesnika s vratoboljom – 2. dio
Liječnički vjesnik, 143 (2021), 9-10; 327-348. https://doi.org/10.26800/LV-143-9-10-1

Grazio, Simeon; Perović, Darko; Skala Kavanagh, Hana; Vlak, Tonko; Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea; Grubišić, Frane; Božić, Boris; Kauzlarić, Neven; Bilić, Vide; Karlović, Dalibor; Ledić, Darko; Nikolić, Tatjana; Poljičanin, Ana; Aukst Margetić, Branka; Kvesić, Dražen; Škoro, Ivan; Ištvanović, Neven; Sajković, Dubravka; Ćorluka, Stipe; Balen, Diana; Bašić Kes, Vanja; Grgurević, Lovorka; Houra, Karlo; Lisak, Marijana; Margetić, Petra; Mikula, Ivan; Nemčić, Tomislav; Zadravec, Dijana; Rotim, Krešimir More authors...

Cite this document

Grazio, S., Perović, D., Skala Kavanagh, H., Vlak, T., Schnurrer Luke Vrbanić, T., Grubišić, F. ... Rotim, K. (2021). Smjernice za dijagnostiku i liječenje bolesnika s vratoboljom – 2. dio. Liječnički vjesnik, 143. (9-10), 327-348. doi: 10.26800/LV-143-9-10-1

Grazio, Simeon, et al. "Smjernice za dijagnostiku i liječenje bolesnika s vratoboljom – 2. dio." Liječnički vjesnik, vol. 143, no. 9-10, 2021, pp. 327-348. https://doi.org/10.26800/LV-143-9-10-1

Grazio, Simeon, Darko Perović, Hana Skala Kavanagh, Tonko Vlak, Tea Schnurrer Luke Vrbanić, Frane Grubišić, Boris Božić, et al. "Smjernice za dijagnostiku i liječenje bolesnika s vratoboljom – 2. dio." Liječnički vjesnik 143, no. 9-10 (2021): 327-348. https://doi.org/10.26800/LV-143-9-10-1

Grazio, S., et al. (2021) 'Smjernice za dijagnostiku i liječenje bolesnika s vratoboljom – 2. dio', Liječnički vjesnik, 143(9-10), pp. 327-348. doi: 10.26800/LV-143-9-10-1

Grazio S, Perović D, Skala Kavanagh H, Vlak T, Schnurrer Luke Vrbanić T, Grubišić F, and sur.. Smjernice za dijagnostiku i liječenje bolesnika s vratoboljom – 2. dio. Liječnički vjesnik [Internet]. 2021 [cited 2024 February 27];143(9-10):327-348. doi: 10.26800/LV-143-9-10-1

S. Grazio, et al., "Smjernice za dijagnostiku i liječenje bolesnika s vratoboljom – 2. dio", Liječnički vjesnik, vol. 143, no. 9-10, pp. 327-348, 2021. [Online]. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:695329. [Accessed: 27 February 2024]