Professional paper - Professional paper
Smjernice za farmakološko liječenje epilepsije
Liječnički vjesnik, 143 (2021), 11-12; 429-450. https://doi.org/10.26800/LV-143-11-12-4

Bašić, Silvio; Petelin Gadže, Željka; Prpić, Igor; Poljaković, Zdravka; Malenica, Maša; Gjergja Jureški, Romana; Marković, Ivana; Šušak Sporiš, Ivana; Šarić Jurić, Jelena

Cite this document

Bašić, S., Petelin Gadže, Ž., Prpić, I., Poljaković, Z., Malenica, M., Gjergja Jureški, R. ... Šarić Jurić, J. (2021). Smjernice za farmakološko liječenje epilepsije. Liječnički vjesnik, 143. (11-12), 429-450. doi: 10.26800/LV-143-11-12-4

Bašić, Silvio, et al. "Smjernice za farmakološko liječenje epilepsije." Liječnički vjesnik, vol. 143, no. 11-12, 2021, pp. 429-450. https://doi.org/10.26800/LV-143-11-12-4

Bašić, Silvio, Željka Petelin Gadže, Igor Prpić, Zdravka Poljaković, Maša Malenica, Romana Gjergja Jureški, Ivana Marković, Ivana Šušak Sporiš and Jelena Šarić Jurić. "Smjernice za farmakološko liječenje epilepsije." Liječnički vjesnik 143, no. 11-12 (2021): 429-450. https://doi.org/10.26800/LV-143-11-12-4

Bašić, S., et al. (2021) 'Smjernice za farmakološko liječenje epilepsije', Liječnički vjesnik, 143(11-12), pp. 429-450. doi: 10.26800/LV-143-11-12-4

Bašić S, Petelin Gadže Ž, Prpić I, Poljaković Z, Malenica M, Gjergja Jureški R, and sur.. Smjernice za farmakološko liječenje epilepsije. Liječnički vjesnik [Internet]. 2021 [cited 2024 June 12];143(11-12):429-450. doi: 10.26800/LV-143-11-12-4

S. Bašić, et al., "Smjernice za farmakološko liječenje epilepsije", Liječnički vjesnik, vol. 143, no. 11-12, pp. 429-450, 2021. [Online]. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:686802. [Accessed: 12 June 2024]