Scientific paper - Original scientific paper
Sorption of cadmium, zinc and copper in dominant soils of the Zagreb aquifer system, Croatia
Geologia Croatica, 75 (2022), 1; 177-188. https://doi.org/10.4154/gc.2022.05


Cite this document

Kovač, Z., Ružičić, S., Rubinić, V., Nakić, Z. & Sertić, M. (2022). Sorption of cadmium, zinc and copper in dominant soils of the Zagreb aquifer system, Croatia. Geologia Croatica, 75. (1), 177-188. doi: 10.4154/gc.2022.05

Kovač, Zoran, et al. "Sorption of cadmium, zinc and copper in dominant soils of the Zagreb aquifer system, Croatia." Geologia Croatica, vol. 75, no. 1, 2022, pp. 177-188. https://doi.org/10.4154/gc.2022.05

Kovač, Zoran, Stanko Ružičić, Vedran Rubinić, Zoran Nakić and Marcel Sertić. "Sorption of cadmium, zinc and copper in dominant soils of the Zagreb aquifer system, Croatia." Geologia Croatica 75, no. 1 (2022): 177-188. https://doi.org/10.4154/gc.2022.05

Kovač, Z., et al. (2022) 'Sorption of cadmium, zinc and copper in dominant soils of the Zagreb aquifer system, Croatia', Geologia Croatica, 75(1), pp. 177-188. doi: 10.4154/gc.2022.05

Kovač Z, Ružičić S, Rubinić V, Nakić Z, Sertić M. Sorption of cadmium, zinc and copper in dominant soils of the Zagreb aquifer system, Croatia. Geologia Croatica [Internet]. 2022 February 28 [cited 2024 June 23];75(1):177-188. doi: 10.4154/gc.2022.05

Z. Kovač, S. Ružičić, V. Rubinić, Z. Nakić and M. Sertić, "Sorption of cadmium, zinc and copper in dominant soils of the Zagreb aquifer system, Croatia", Geologia Croatica, vol. 75, no. 1, pp. 177-188, February 2022. [Online]. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:169:219351. [Accessed: 23 June 2024]