Kako omogućiti korištenje podataka iz ISVU-a prilikom pohrane završnih radova?