Preporuke i provjera PDF/A inačice PDF formata na repozitorijima