Uspostava repozitorija

1. Tko može zatražiti uspostavu digitalnog repozitorija u sustavu Dabar?

Uspostavu digitalnog repozitorija u sustavu Dabar mogu zatražiti isključivo pravne osobe iz sustava znanosti i obrazovanja koje time postaju vlasnikom repozitorija.

2. Kako pravna osoba može zatražiti uspostavu digitalnog repozitorija u sustavu Dabar?

Zahtjev podnosi osoba (u pravilu knjižničar) koju imenuje čelnik vlasnika repozitorija (pravne osobe) kao odgovornu za uspostavu i održavanje repozitorija. Odgovorna osoba podnosi zahtjev popunjavanjem obrasca koji je dostupan na adresi http://dabar.srce.hr/prijava-repozitorija. Odgovorna osoba mora posjedovati elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr. Popunjen zahtjev potrebno je ispisati, ovjeriti te dostaviti Srcu.

3. Što ako odgovorna osoba nema elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr?

Za dodjelu elektroničkog identiteta odgovorna osoba treba se obratiti ovlaštenoj osobi - administratoru elektroničkog (LDAP) imenika ustanove. Više o tome možete naći na stranici http://www.aaiedu.hr/faq_el_id.html.

4. Poslali ste zahtjev za kreiranjem digitalnog repozitorija. Što dalje?

Nakon primitka vašeg zahtjeva, uneseni podaci bit će provjereni, a odgovorna osoba dobit će upute što vlasnik repozitorija mora poduzeti prije otvaranja repozitorija.

5. Što vlasnik repozitorija treba napraviti da bi otvorio repozitorij na domeni ustanove?

Potrebno je dodati zapis CNAME (Canonical Name Record) u DNS-u koji pokazuje na karaka.srce.hr.

6. Zašto repozitoriji koriste HTTPS protokol, a ne HTTP protokol?

S obzirom da u dokumentima i/ili metapodacima često ima osobnih ili povjerljivih podataka, odlučeno je da pristup svim repozitorijima u Dabru bude omogućen isključivo putem HTTPS protokola koji osigurava enkripciju podataka prilikom prijenosa između klijenta (web-preglednika) i servera. Time se onemogućuje prisluškivanje ili mijenjanje podataka u komunikacijskom kanalu. Vlasnik repozitorija mora pribaviti poslužiteljski certifikat (besplatno za akademske ustanove) za što su detaljne upute dostupne na adresi: https://certifikati.carnet.hr/.

7. Kako omogućiti korištenje podataka iz ISVU-a prilikom pohrane završnih radova?

Ako vlasnik repozitorija koristi Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU), pohrana završnih radova može se pojednostavniti preuzimanjem podataka iz ISVU-a. Da bi repozitorij u Dabru mogao preuzimati podatke potrebne za opis završnog rada, odgovorna osoba treba zatražiti od ISVU koordinatora vlasnika repozitorija postavljanje odgovarajućih dozvola: upute za postavljanje dozvola za pristup podacima visokog učilišta u ISVU.

8. Što ako vlasnik repozitorija ne koristi ISVU?

Korištenje ISVU-a nije uvjet za uspostavu digitalnog repozitorija u Dabru i pohranu završnih radova. Ako vlasnik repozitorija ne koristi ISVU, svi traženi podaci prilikom pohrane završnih radova studenata u repozitorij unosit će se ručno.