Conference presentation
Medicinska klinička edukacija tijekom i nakon pandemije COVID-19: želimo li i hoćemo li se ikada vratiti u 2019?
At: Medical Information Conference Croatia 2021.: Komunikacijski izazovi u biomedicini - znanost, struka i nastava u razdoblju pandemije. Zagreb, Croatia, 2021. urn:nbn:hr:105:648917


Linked objects
Cite this document

Degoricija, V. Medicinska klinička edukacija tijekom i nakon pandemije COVID-19: želimo li i hoćemo li se ikada vratiti u 2019? [PowerPoint slides]. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:648917

Degoricija, Vesna. "Medicinska klinička edukacija tijekom i nakon pandemije COVID-19: želimo li i hoćemo li se ikada vratiti u 2019?." Medical Information Conference Croatia 2021.: Komunikacijski izazovi u biomedicini - znanost, struka i nastava u razdoblju pandemije, 10.06.2021.-11.06.2021., Zagreb, Croatia. Presentation. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:648917

Degoricija, Vesna. "Medicinska klinička edukacija tijekom i nakon pandemije COVID-19: želimo li i hoćemo li se ikada vratiti u 2019?." Presentation at Medical Information Conference Croatia 2021.: Komunikacijski izazovi u biomedicini - znanost, struka i nastava u razdoblju pandemije, Zagreb, Croatia, 10.06.2021.-11.06.2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:648917

Degoricija, V. 'Medicinska klinička edukacija tijekom i nakon pandemije COVID-19: želimo li i hoćemo li se ikada vratiti u 2019?' [Presentation], Medical Information Conference Croatia 2021.: Komunikacijski izazovi u biomedicini - znanost, struka i nastava u razdoblju pandemije. 10.06.2021.-11.06.2021. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:648917

Degoricija V. Medicinska klinička edukacija tijekom i nakon pandemije COVID-19: želimo li i hoćemo li se ikada vratiti u 2019?. [Presentation] [cited 2024 April 24] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:648917

V. Degoricija, "Medicinska klinička edukacija tijekom i nakon pandemije COVID-19: želimo li i hoćemo li se ikada vratiti u 2019?", presented at: Medical Information Conference Croatia 2021.: Komunikacijski izazovi u biomedicini - znanost, struka i nastava u razdoblju pandemije, Zagreb, 10.06.2021.-11.06.2021. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:648917