Izlaganje na skupu
Medicinska klinička edukacija tijekom i nakon pandemije COVID-19: želimo li i hoćemo li se ikada vratiti u 2019?
Na: Medical Information Conference Croatia 2021.: Komunikacijski izazovi u biomedicini - znanost, struka i nastava u razdoblju pandemije. Zagreb, Hrvatska, 2021. urn:nbn:hr:105:648917


Povezani objekti
Citirajte ovaj rad

Degoricija, V. Medicinska klinička edukacija tijekom i nakon pandemije COVID-19: želimo li i hoćemo li se ikada vratiti u 2019? [PowerPoint prezentacija]. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:648917

Degoricija, Vesna. "Medicinska klinička edukacija tijekom i nakon pandemije COVID-19: želimo li i hoćemo li se ikada vratiti u 2019?." Medical Information Conference Croatia 2021.: Komunikacijski izazovi u biomedicini - znanost, struka i nastava u razdoblju pandemije, 10.06.2021.-11.06.2021., Zagreb, Hrvatska. Prezentacija. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:648917

Degoricija, Vesna. "Medicinska klinička edukacija tijekom i nakon pandemije COVID-19: želimo li i hoćemo li se ikada vratiti u 2019?." Prezentacija sa skupa Medical Information Conference Croatia 2021.: Komunikacijski izazovi u biomedicini - znanost, struka i nastava u razdoblju pandemije, Zagreb, Hrvatska, 10.06.2021.-11.06.2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:648917

Degoricija, V. 'Medicinska klinička edukacija tijekom i nakon pandemije COVID-19: želimo li i hoćemo li se ikada vratiti u 2019?' [Prezentacija], Medical Information Conference Croatia 2021.: Komunikacijski izazovi u biomedicini - znanost, struka i nastava u razdoblju pandemije. 10.06.2021.-11.06.2021. Preuzeto s: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:648917

Degoricija V. Medicinska klinička edukacija tijekom i nakon pandemije COVID-19: želimo li i hoćemo li se ikada vratiti u 2019?. [Prezentacija] [pristupljeno 26.05.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:648917

V. Degoricija, "Medicinska klinička edukacija tijekom i nakon pandemije COVID-19: želimo li i hoćemo li se ikada vratiti u 2019?", prezentirano na: Medical Information Conference Croatia 2021.: Komunikacijski izazovi u biomedicini - znanost, struka i nastava u razdoblju pandemije, Zagreb, 10.06.2021.-11.06.2021. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:648917