Što je Dabar?

Dabar (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji) je ključna komponenta podatkovnog sloja nacionalne e-infrastrukture Republike Hrvatske koja ustanovama i drugim dionicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja rješava tehnološke preduvjete potrebne za sustavnu brigu o svojoj digitalnoj imovini – različitim digitalnim sadržajima i objektima koji su nastali kao rezultat djelovanja institucije i njezinih zaposlenika. Dabar omogućava jednostavnu uspostavu i održavanje većeg broja pouzdanih i interoperabilnih institucijskih i tematskih digitalnih repozitorija i arhiva bez troškova za ustanove - korisnike Dabra. Kroz uspostavu repozitorija u Dabru se dobiva pouzdano, fleksibilno i spremno za rad okruženje za razvoj i održavanje zbirki digitalne građe kroz podržane funkcionalnosti prikupljanja, trajne pohrane i diseminacije različitih digitalnih objekata. Dabar je nastao kroz okupljanje većeg broja institucija i pojedinaca iz akademske zajednice, a Srce se u daljnjem razvoju Dabra i nadalje oslanja na suradnju i podršku šire zajednice - ustanova i pojedinca iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Prikaz sustava Dabar i primjeri objekata koji će se moći spremati u repozitorije

Ustanove korisnici Dabra dobivaju

 • institucijski repozitorij na internetskoj domeni ustanove pomoću kojega mogu okupiti rezultate znanstveno-istraživačke, intelektualne i kreativne produkcije svoje ustanove na jednom mjestu
 • punu kontrolu nad pravima pristupa i korištenja sadržaja repozitorija
 • mogućnost objave sadržaja u otvorenom pristupu te povećanje vidljivosti objavljenih sadržaja i same ustanove
 • dugoročno i pouzdano čuvanje podataka
 • rješenje za pohranu završnih radova studenata i doktorskih disertacija opisanih metapodatkovnim opisom koji propisuje Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, temeljem odredbi Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • mogućnost vizualnog i sadržajnog uređivanja sučelja repozitorija pomoću sustava za upravljanje web sadržajem (Drupal CMS)
 • pristup sustavu putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta
 • mogućnost uspostave tematskih repozitorija za potrebe zajednice istraživača.

 

Što se može pohraniti u digitalnom repozitoriju u Dabru?

Digitalni objekti koji su rezultat znanstveno-istraživačkog, intelektualnog i kreativnog rada osoba povezanih s ustanovom koja pohranjuje sadržaj. Primjeri objekata: preprint radovi, recenzirani članci, radovi s konferencija, podaci istraživanja, disertacije, završni radovi studenata, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije, digitalizirana građa... S obzirom na to da je važno osigurati mogućnost kasnijeg pronalaženja objekata, svaki se objekt prilikom pohrane mora opisati odgovarajućim skupom metapodataka.

…a što ne?

Dabar nije mjesto za pohranu sigurnosnih kopija (backup) niti udaljenu pohranu datoteka. Vlasnik repozitorija u Dabru može biti jedna ili više ustanova, ali ne i pojedinac.

 

Što za Vas radi Dabar?

 • osigurava, mrežno povezuje i održava potrebne računalne resurse i diskovne kapacitete, a da ne trebate brinuti o dostatnosti ili proširenju tih resursa i kapaciteta
 • brine o sigurnosti, stabilnosti i visokoj dostupnosti sustava digitalnih repozitorija kroz korištenje naprednih računalnih tehnologija, izradu sigurnosnih kopija, redovitu nadogradnju programske podrške te kontinuirani nadzor rada sustava
 • preuzima podatke iz postojećih informacijskih sustava i na taj način olakšava unos (npr. podaci za opis završnih radova preuzimaju se iz Informacijskog sustava visokih učilišta - ISVU)
 • održava i proširuje funkcionalnosti aplikativnog rješenja u skladu s globalnim trendovima iz područja digitalnih repozitorija i nacionalnim standardima
 • definira i implementira podršku za pohranu i opisivanje digitalnih objekata u skladu s iskazanim potrebama akademske i istraživačke zajednice
 • implementira i promiče standardne protokole za razmjenu podataka (OAI-PMH)
 • osigurava podršku i obrazovanje korisnika te radi na promociji dijeljenja informacija.

 

FAIR načela

Sustav Dabar omogućuje pohranu svih objekata u skladu s FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Resuable) načelima pa tako i istraživačkih podataka.

Repozitoriji u sustavu Dabar na sjedeći način su usklađeni s FAIR načelima:

Pronalažljivost (engl. Findable)

Objektima se prilikom objave dodjeljuje jedinstveni trajni identifikator URN:NBN. Također, svi objekti opisuju se bogatim  i nacionalno usuglašenim skupom metapodataka. Svaki repozitorij ima funkcionalnost osnovnog i naprednog pretraživanja, a sadržaj repozitorija indeksiran je u tražilicama kao što su Google Scholar i OpenAIRE. Vlasnici repozitorija mogu svoje repozitorije uključiti i u razne direktorije poput OpenDOAR-a ili re3data. Na naslovnoj stranici dabar.srce.hr nalazi središnja tražilica za pretraživanje sadržaja svih repozitorija u sustavu Dabar.

Dostupnost (engl. Accessible)

Metapodaci za objekte dostupni su putem protokola za harvestiranje metapodataka (OAI-PMH). OAI-MPH sučelje repozitorija u sustavu Dabar usklađeno je sa smjernicama OpenAIRE Guidelines for Literature Repositories i OpenAIRE Guidelines for Data Archives.

Objekti u Dabru dostupni su korištenjem standardnih i otvorenih protokola te je između ostalog omogućuju autentikaciju i autorizaciju putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta.

Interoperabilnost (engl. Interoperable)

Metapodaci objekata pohranjenih u Dabru dostupni su putem standardnih shema Dublin Core, DataCite i Metadata Object Description Schema. Podaci u Dabru pohranjuju se u standardnim i preporučenim formatima koji omogućuju dugotrajno čuvanje podataka i jednostavniju ponovnu uporabu.

Ponovna upotreba (engl. Reusable)

Podacima se dodjeljuje željena Creative Commons licencija koja jasno određuje uvjete korištenja podataka, kako i pod kojim uvjetima ih se može dijeliti, prerađivati i ponovno koristiti.

 

Organizacijska struktura

Prikaz organizacijske strukture Dabra