Radne skupine

 1. RS za ocjenske radove
 2. RS za opis znanstvenih i srodnih radova, kontrolirane rječnike i identifikatore
 3. RS za opis slikovne, audio i video građe, kontrolirane rječnike i identifikatore
 4. RS za interoperabilnost
 5. RS za politike repozitorija vezane uz dugoročno očuvanje digitalnog gradiva
 6. RS za korisničke funkcionalnosti
 7. RS za autorska prava
 8. RS za edukaciju i podršku
 9. RS za istraživačke podatke
 10. RS za obrazovne sadržaje

1. RS za ocjenske radove

Zaduženja:

 • Definiranje postupka samoarhiviranja ocjenskih radova
 • Analiza kvalitete metapodataka i formalne strukture radova
 • Revizije metapodatkovnih opisa

Članovi:

 • Sanda Hasenay (PTFOS)
 • Karolina Holub (NSK) - voditeljica
 • Filip Ivanko (Srce) (od svibnja 2017.)
 • Ljiljana Jertec (Srce)
 • Ivana Majer (MEF)
 • Iva Melinščak Zlodi (FFZG)
 • Ivona Milovanović (NSK)
 • Željka Salopek (FFZG)
 • Domagoj Ulamec (Srce) (do veljače 2017.)

2. RS za opis znanstvenih i srodnih radova, kontrolirane rječnike i identifikatore

Zaduženja:

 • Definiranje vrsta objekata
 • Definiranje metapodatkovnih profila za sve vrste objekata
 • Kontrolirani rječnici
 • Identifikatori

Članovi:

 • Boris Bosančić (FFOS)
 • Ivana Dorotić Malič (SVKRI)
 • Dejana Golenko (PRAVRI)
 • Karolina Holub (NSK)
 • Ana Knežević Cerovski (NSK)
 • Bojan Macan (IRB) - voditelj
 • Iva Melinščak Zlodi (FFZG)
 • Kasandra Obranić (UNIOS - KEM)
 • Lea Škorić (MEF)
 • predstavnik Srca

3. RS za opis slikovne, audio i video građe, kontrolirane rječnike i identifikatore

Zaduženja:

 • Definiranje vrsta objekata
 • Definiranje metapodatkovnih profila za sve vrste objekata
 • Kontrolirani rječnici
 • Identifikatori

Članovi:

 • Marko Cundeković (Srce)
 • Ivana Dević (SVKST)
 • Sofija Klarin Zadravec (NSK)
 • Koraljka Kuzman Šlogar (IEF)
 • Sanda Milošević (HRZ)
 • Željka Radovinović (MUZA)
 • Davor Švaić (ADU) - voditelj
 • Saša Tkalec (HRZ) (do prosinca 2016.)

4. RS za interoperabilnost

Zaduženja:

 • Definirati potrebe interoperabilnosti s drugim sustavima (OpenAIRE, Europeana, Google Scholar, Hrčak, CROSBI, DART…)
 • Omogućavanje pobiranje metapodataka vanjskim servisima (Google Scholar, Zotero, Mendeley)
 • Automatizirani uvoz podataka u repozitorije u Dabru (Dabar REST API)
 • Mapiranje podataka u potrebne formate (MARC21) i njihov izvoz

Članovi:

 • Jelena Bolkovac (FSB)
 • Boris Bosančić (FFOS)
 • Draženko Celjak (Srce) - voditelj
 • Ivana Dević (SVKST)
 • Marko Orešković (NSK)
 • Jadranka Stojanovski (IRB/UNIZD)
 • Alen Vodopijevec (IRB)
 • Zlata Vukelić (SVKRI)

5. RS za politike repozitorija vezane uz dugoročno očuvanje digitalnog gradiva

Zaduženja:

 • Definirati politike, procedure i načela dugoročnog očuvanja digitalnog gradiva
 • Definirati formate za pohranu

Članovi:

 • Draženko Celjak (Srce)
 • Marijana Glavica (FFZG)
 • Marko Orešković (NSK)
 • Ivica Petrinić (UNIPU)
 • Hrvoje Stančić (FFZG) - voditelj
 • Alen Vodopijevec (IRB)

6. RS za korisničke funkcionalnosti

Zaduženja:

 • Testiranje korisničkog sučelja
 • Usability testovi, anketiranje korisnika
 • Predlaganje promjena i novih funkcionalnosti
 • Definiranje prikaza te funkcionalnosti pregledavanja i pretraživanja
 • Definiranje potreba za statistikama

Članovi:

 • Jelena Bolkovac (FSB)
 • Ivana Čadovska (NSK)
 • Kasandra Obranić (UNIOS - KEM)
 • Jadranka Stojanovski (IRB)
 • Gordana Stubičan Ladešić (PMF-FIZ)
 • Dina Vrkić (MEF) - voditeljica
 • Alen Zubić (Srce) (do listopada 2018.)
 • Evgenia Arh (MEDRI)

7. RS za autorska prava

Zaduženja:

 • Izrada prijedloga i obrazaca za rješavanje pitanja intelektualnog vlasništva nad ocjenskim radovima
 • Prava korištenja metapodataka i cjelovitih tekstova
 • Definiranje politike i načina ostvarivanja otvorenog pristupa i iznimki (embargo, ograničenja  pristupa)
 • Suradnja sa skupinom za edukaciju na izradi edukacijskih materijala

Članovi:

 • Marijana Briški Gudelj (KIF)
 • Gordana Gašo (FFOS)
 • Dejana Golenko (PRAVRI)
 • Tamara Jurak (Srce)
 • Bojan Macan (IRB)
 • Helena Markulin (MEF) (do siječnja 2017.)
 • Iva Melinščak Zlodi (FFZG) - voditeljica
 • Renata Petrušić (NSK)
 • Annemari Štimac (DZIV)
 • Branka Turk (SVKRI)

8. RS za edukaciju i podršku

Zaduženja:

 • Izrada uputa unutar korisničkog sučelja
 • Edukacija i podrška knjižničarima na ustanovama
 • Izrada prijedloga modela sustava podrške
 • Odgovaranje na upite, prosljeđivanje upita i dopuna baze odgovora

Članovi:

 • Ivana Dorotić Malič (SVKRI)
 • Ivana Hebrang Grgić (FFZG) (do listopada 2020.)
 • Ljiljana Jertec (Srce) - voditeljica (do veljače 2020.)
 • Ivana Majer (MEF)
 • Mirta Matošić (UNIZD) (do veljače 2017.)
 • Ivona Milovanović (NSK)
 • Kristina Posavec (Srce) - voditeljica (od veljače 2020.)
 • Željka Salopek (FFZG)

9. RS za istraživačke podatke

Zaduženja:

 • ...

Članovi:

 • Ria Bilić (IRO)
 • Ines Elezović (NCVVO)
 • Marijana Glavica (FFZG)
 • Ivan Güttler (DHMZ)
 • Lea Lazzarich (SVKRI)
 • Ingeborg Rudomino (NSK)
 • Damir Sapunar (MEFST)
 • Alen Vodopijevec (IRB) - voditelj

10. RS za obrazovne sadržaje

Zaduženja:

 • ...

Članovi:

 • Mihaela Banek Zorica (FFZG)
 • Matija Batur (NCVVO)
 • Marijana Briški Gudelj (KIF)
 • Mario Dumančić (UFZG)
 • Darko Grabar (FOI)
 • Dragana Koljenik (NSK)
 • Lea Lazzarich (SVKRI)
 • Zvonko Martinović (Srce) - voditelj
 • Sabina Rako (Srce)
 • Lina Šojat (IPU)