Upute i priručnici

Pomoćna dokumentacija za studente koji žele samostalno pohraniti (samoarhivirati) svoj završni ili diplomski rad:

 

Pomoćna dokumentacija za urednike repozitorija:

 

Preporuke i smjernice:

 

Webinari: