Kontakt

Podrška korisnicima

Za pitanja u vezi s pojedinim repozitorijem, molimo da se obratite uredniku repozitorija.

Podrška urednicima repozitorija i ustanovama

dabar@srce.hr

Obavještavanje

Urednike repozitorija i sve zainteresirane pozivamo da se pretplate na mailing-listu Dabra. Lista je predviđena za obavještavanje o novostima i razmjenu iskustava urednika repozitorija na Dabru.