Interoperabilnost

Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)
Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR)
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)
Dabar REST API

OAI-PMH

Što je OAI-PMH?

OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) je protokol koji definira mehanizam pobiranja metapodataka čime osigurava važno svojstvo digitalnih repozitorija - interoperabilnost. OAI-PMH uključuje dvije vrste sudionika:

 1. davatelji podatakta (data providers) koji izlažu metapodatke o građi koju sadrže,
 2. pružatelji usluga (service provider) koji metapodakte pobiru i grade na njima novu uslugu.

Svi repozitoriji u Dabru imaju implementirano OAI-PMH sučelje na adresi oblika https://adresa-repozitorija-u-dabru/oai. Podržane sheme su Dublin Core (DC) i Metadata Object Description Schema (MODS).

 

OpenDOAR

Što je OpenDOAR?

OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) je kontrolirani direktorij akademskih repozitorija sa sadržajima u otvorenom pristupu. Dostupan je na adresi http://www.opendoar.org/ i obuhvaća razne vrste repozitorija: institucijske, područne i repozitorije financijera.

Zašto prijaviti repozitorij u OpenDOAR?
 1. Uvrštavanjem u OpenDOAR repozitorij i njegov sadržaj će biti vidljiviji krajnjim korisnicima i pružateljima usluga koji svoje servise grade pomoću podataka iz repozitorija, npr. agregatori ili discovery servisi,
 2. Registracija repozitorija u OpenDOAR-u preduvjet je za prijavu u neke druge sustave npr. OpenAIRE,
 3. Registracijom u OpenDOAR povećava se broj registriranih repozitorija iz Hrvatske i pozicija Hrvatske u OpenDOAR-u :-)
Kada prijaviti repozitorij?

Administratori OpenDOAR-a provjeravaju svaku prijavu repozitorija prema propisanim kriterijima (http://www.opendoar.org/about.html#criteria), a jedan od kriterija je da repozitorij ima otvoreno dostupne sadržaje.

Kako prijaviti repozitorij u OpenDOAR?

Repozitorij se u OpenDOAR prijavljuje putem obrasca na adresi xhttp://www.opendoar.org/suggest.php. Preporučamo da prijavu radi osoba odgovorna za uspostavu i održavanje repozitorija, a u nastavku su preporuke za popunjavanje obrasca:

Repository Name* – naziv i kratki opis repozitorija na engleskom jeziku koji je naveden u postavkama repozitorija i prikazuje se na stranici https://dabar.srce.hr/en/repositories. VAŽNO: prije prijave preporučamo pročitati Preporuke za naziv i kratki opis repozitorija.

Repository URL* – adresa repozitorija npr. https://repozitorij.mef.unizg.hr.

Organisation* – preporučamo unos naziva vlasnika repozitorija na engleskom jeziku. Za sastavnice sveučilišta preporučamo oblik: "sveučilište, sastavnica" npr. "University of Zagreb, School of Medicine".

Org. URL – adresa web-sjedišta vlasnika repozitorija, npr. http://www.mef.unizg.hr/.

Town/City – sjedište vlasnika repozitorija.

Country* – država vlasnika repozitorija na engleskom jeziku: Croatia.

Location – geografske koordinate sjedišta vlasnika repozitorija. Pomoću poveznice Finder možete na mapi locirati sjedište vlasnika repozitorija i onda je potrebno prepisati Latitude i Longitude u odgovarajuća polja obrasca.

Your Name – ime i prezime osobe koja prijavljuje repozitorij. Preporučamo da to bude osoba odgovorna za uspostavu i održavanje repozitorija u Dabru.

…and Email* – e-mail adresu osobe koja prijavljuje repozitorij.

Are you the repository's manager? – odabrati Yes ako je osoba koja prijavljuje repozitorij ujedno i osoba odgovorna za uspostavu i održavanje repozitorija u Dabru.

Description and/or Remarks – opis repozitorija na engleskom jeziku (ovo polje nema veze s poljem kratki opis u Dabru).

Software Platform – ako među opcijama nije ponuđena Islandora onda odabrati zadnju opciju na popisu: [Other] i upisati Islandora.

OAI base URL – adresa OAI-PMH sučelja oblika https://adresa-vaseg-repozitorija-u-dabru/oai, npr. https://repozitorij.mef.unizg.hr/oai.

Contact Name – ime i prezime osobe koja je određena kao odgovorna za uspostavu i održavanje repozitorija u Dabru. Ovo nije potrebno ispunjavati ukoliko je to ujedno osoba koja prijavljuje repozitorij.

…and Email - e-mail adresa osobe koja je određena kao odgovorna za uspostavu i održavanje repozitorija u Dabru. Ovo nije potrebno ispunjavati ukoliko je to ujedno osoba koja prijavljuje repozitorij.

URL for Policies – ukoliko Vaša ustanova nema definirane politike ostavite prazno, Dabar će naknadno propisati preporuke za politike.

 

OpenAIRE

Što je OpenAIRE?

OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) je H2020 projekt Europske komisije (EC) koji promiče provedbu otvorenog pristupa znanstvenim publikacijama i istraživačkim podacima i  gradi europsku znanstveno-istraživačku infrastrukturu za pohranu, pronalaženje i ponovno korištenje rezultata istraživanja te na taj način unaprjeđuje vidljivost rezultata istraživanja projekata Europske komisije.

Zašto registrirati repozitorij u OpenAIRE-u?
 1. Sadržaj repozitorija biti će vidljiviji jer će biti dostupan i kroz portal OpenAIRE na adresi https://www.openaire.eu koji grade sve zemlje članice EU. Veća vidljivost osigurat će veću čitanost, a time i citiranost.
 2. Repozitorij i vlasnik repozitorija biti će vidljiviji jer će se pojaviti na popisu izvora podataka portala OpenAIRE (https://www.openaire.eu/search/data-providers), a i korisnici će biti upućivani na izvorni repozitorij kroz rezultate pretraživanja. Na taj se način promiče ustanova koja gradi repozitorij.
 3. Uključivanjem repozitorija u OpenAIRE autori ispunjavaju obvezu objave u otvorenom pristupu koju EC nalaže za sve H2020 projekte, kao i obvezu pohrane istraživačkih podataka za određena znanstvena područja.
 4. Financijeri istraživačkih projekata dobivaju bolji uvid u rezultate istraživanja, a rezultati financiranja kao i financijeri postaju vidljiviji i transparentniji.
 5. Registracijom u OpenAIRE povećava se broj registriranih repozitorija iz Hrvatske i time potvrđuje da hrvatska akademska i istraživačka zajednica slijedi preporuke EC vezane uz otvoreni pristup.
 6. Distribucijom sadržaja repozitorija kroz OpenAIRE promiče se znanost i znanstvenici u Hrvatskoj.
Kada prijaviti repozitorij?

Za registraciju repozitorija u infrastrukturi OpenAIRE moraju biti zadovoljena dva preduvjeta: 

 1. repozitorij mora biti registriran u Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR). Više informacija o OpenDOAR-u kao i upute za prijavu repozitorija u Dabru u OpenDOAR možete naći na adresi https://dabar.srce.hr/interoperabilnost#opendoar.
 2. repozitorij mora biti na tehničkoj razini usklađen sa smjernicama OpenAIRE-a (https://guidelines.openaire.eu/), što je već osigurano i implementirano u Dabru za sve uključene repozitorije.
Kako registrirati repozitorij u OpenAIRE-u?
 1. Registracija repozitorija pokreće se kroz poveznicu "Register your literature repository" na web-stranici https://www.openaire.eu/validator/.
 2. Ako niste prethodno bili prijavljeni u OpenAIRE sustav će tražiti da kreirate novi korisnički račun za prijavu. Ukoliko ste već bili prijavljeni trebate se prijaviti svojim OpenAIRE korisničkim računom.
 3. Nakon uspješne prijave i otvaranja poveznice “Register your literature repository” dobit ćete popis repozitorija registriranih u OpenDOAR-u. Na tom popisu pronađite repozitorij kojeg želite registrirati i kliknite poveznicu "Register".
 4. Klikom na "Register" otvara se obrazac za registraciju koji je u pravilu u potpunosti popunjen podacima iz OpenDOAR-a. Preporuka za podatke koje možete mijenjati u obrascu:
  • English Name: engleski naziv repozitorija kako je naveden na https://dabar.srce.hr/en/repositories 
  • Logo Url: URL logotipa repozitorija / ustanove
  • Timezone: [GMT +1] Central European Time
  • Admin Email: adresa službe koja uređuje repozitorij ili osobe odgovorne za uspostavu i održavanje repozitorija
  • Base OAI-PMH Url: https://adresa-vaseg-repozitorija-u-dabru/oai
  • Validation Set: ostaviti prazno
  • Desired Compatibility Level: OpenAIRE 3.0 (OA, funding)

  Ostale podatke bi u pravilu trebalo mijenjati kroz OpenDOAR.

 5. Klikom na gumb "Register" počinje proces validacije kojeg provodi OpenAIRE prije uključivanja repozitorija. Administrator naveden u obrascu dobivat će putem e-maila obavijesti o statusu zahtjeva za registraciju. Do uključivanja radova iz repozitorija u OpenAIRE portal, može proći i nekoliko tjedana.

Nakon uspješne registracije repozitorija OpenAIRE će periodički i automatizirano preuzimati metapodatke iz repozitorija putem protokola Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH).