Interoperabilnost

Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)
Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR)
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)
Dabar REST API

OAI-PMH

Što je OAI-PMH?

OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) je protokol koji definira mehanizam pobiranja metapodataka čime osigurava važno svojstvo digitalnih repozitorija - interoperabilnost. OAI-PMH uključuje dvije vrste sudionika:

 1. davatelji podatakta (data providers) koji izlažu metapodatke o građi koju sadrže,
 2. pružatelji usluga (service provider) koji metapodakte pobiru i grade na njima novu uslugu.

Svi repozitoriji u Dabru imaju implementirano OAI-PMH sučelje na adresi oblika https://adresa-repozitorija-u-dabru/oai. Podržane sheme su Dublin Core (DC) i Metadata Object Description Schema (MODS).

 

OpenDOAR

Što je OpenDOAR?

OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) je kontrolirani direktorij akademskih repozitorija sa sadržajima u otvorenom pristupu. Dostupan je na adresi http://www.opendoar.org/ i obuhvaća razne vrste repozitorija: institucijske, područne i repozitorije financijera.

Zašto prijaviti repozitorij u OpenDOAR?
 1. Uvrštavanjem u OpenDOAR repozitorij i njegov sadržaj će biti vidljiviji krajnjim korisnicima i pružateljima usluga koji svoje servise grade pomoću podataka iz repozitorija, npr. agregatori ili discovery servisi,
 2. Registracija repozitorija u OpenDOAR-u preduvjet je za prijavu u neke druge sustave npr. OpenAIRE,
 3. Registracijom u OpenDOAR povećava se broj registriranih repozitorija iz Hrvatske i pozicija Hrvatske u OpenDOAR-u :-)
Kada prijaviti repozitorij?

Administratori OpenDOAR-a provjeravaju svaku prijavu repozitorija prema propisanim kriterijima (https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/information.html), a jedan od kriterija je da repozitorij ima otvoreno dostupne sadržaje.

Kako prijaviti repozitorij u OpenDOAR?

Repozitorij se u OpenDOAR prijavljuje putem obrasca na adresi http://sherpa.ac.uk/forms/new-repository.php?service-identifier=opendoar2. Preporučamo da prijavu radi osoba odgovorna za uspostavu i održavanje repozitorija, a u nastavku su preporuke za popunjavanje obrasca:

Repository Name* – naziv i kratki opis repozitorija na engleskom jeziku koji je naveden u postavkama repozitorija i prikazuje se na stranici https://dabar.srce.hr/en/repositories. VAŽNO: prije prijave preporučamo pročitati Preporuke za naziv i kratki opis repozitorija.

Repository URL* – adresa repozitorija npr. https://repozitorij.mef.unizg.hr.

Organisation* – preporučamo unos naziva vlasnika repozitorija na engleskom jeziku. Za sastavnice sveučilišta preporučamo oblik: "sveučilište, sastavnica" npr. "University of Zagreb, School of Medicine".

Org. URL – adresa web-sjedišta vlasnika repozitorija, npr. http://www.mef.unizg.hr/.

Town/City – sjedište vlasnika repozitorija.

Country* – država vlasnika repozitorija na engleskom jeziku: Croatia.

Location – geografske koordinate sjedišta vlasnika repozitorija. Pomoću poveznice Finder možete na mapi locirati sjedište vlasnika repozitorija i onda je potrebno prepisati Latitude i Longitude u odgovarajuća polja obrasca.

Your Name – ime i prezime osobe koja prijavljuje repozitorij. Preporučamo da to bude osoba odgovorna za uspostavu i održavanje repozitorija u Dabru.

…and Email* – e-mail adresu osobe koja prijavljuje repozitorij.

Are you the repository's manager? – odabrati Yes ako je osoba koja prijavljuje repozitorij ujedno i osoba odgovorna za uspostavu i održavanje repozitorija u Dabru.

Description and/or Remarks – opis repozitorija na engleskom jeziku (ovo polje nema veze s poljem kratki opis u Dabru).

Software Platform – ako među opcijama nije ponuđena Islandora onda odabrati zadnju opciju na popisu: [Other] i upisati Islandora.

OAI base URL – adresa OAI-PMH sučelja oblika https://adresa-vaseg-repozitorija-u-dabru/oai, npr. https://repozitorij.mef.unizg.hr/oai.

Contact Name – ime i prezime osobe koja je određena kao odgovorna za uspostavu i održavanje repozitorija u Dabru. Ovo nije potrebno ispunjavati ukoliko je to ujedno osoba koja prijavljuje repozitorij.

…and Email - e-mail adresa osobe koja je određena kao odgovorna za uspostavu i održavanje repozitorija u Dabru. Ovo nije potrebno ispunjavati ukoliko je to ujedno osoba koja prijavljuje repozitorij.

URL for Policies – ukoliko Vaša ustanova nema definirane politike ostavite prazno, Dabar će naknadno propisati preporuke za politike.

 

OpenAIRE

Što je OpenAIRE?

OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) je H2020 projekt Europske komisije (EC) koji promiče provedbu otvorenog pristupa znanstvenim publikacijama i istraživačkim podacima i  gradi europsku znanstveno-istraživačku infrastrukturu za pohranu, pronalaženje i ponovno korištenje rezultata istraživanja te na taj način unaprjeđuje vidljivost rezultata istraživanja projekata Europske komisije.

Zašto registrirati repozitorij u OpenAIRE-u?
 1. Sadržaj repozitorija biti će vidljiviji jer će biti dostupan i kroz portal OpenAIRE na adresi https://www.openaire.eu koji grade sve zemlje članice EU. Veća vidljivost osigurat će veću čitanost, a time i citiranost.
 2. Repozitorij i vlasnik repozitorija biti će vidljiviji jer će se pojaviti na popisu izvora podataka portala OpenAIRE (https://explore.openaire.eu/search/content-providers), a i korisnici će biti upućivani na izvorni repozitorij kroz rezultate pretraživanja. Na taj se način promiče ustanova koja gradi repozitorij.
 3. Uključivanjem repozitorija u OpenAIRE autori ispunjavaju obvezu objave u otvorenom pristupu koju EC nalaže za sve H2020 projekte, kao i obvezu pohrane istraživačkih podataka za određena znanstvena područja.
 4. Financijeri istraživačkih projekata dobivaju bolji uvid u rezultate istraživanja, a rezultati financiranja kao i financijeri postaju vidljiviji i transparentniji.
 5. Registracijom u OpenAIRE povećava se broj registriranih repozitorija iz Hrvatske i time potvrđuje da hrvatska akademska i istraživačka zajednica slijedi preporuke EC vezane uz otvoreni pristup.
 6. Distribucijom sadržaja repozitorija kroz OpenAIRE promiče se znanost i znanstvenici u Hrvatskoj.
Kada prijaviti repozitorij?

Za registraciju repozitorija u infrastrukturi OpenAIRE moraju biti zadovoljena dva preduvjeta: 

 1. repozitorij mora biti registriran u Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR). Više informacija o OpenDOAR-u kao i upute za prijavu repozitorija u Dabru u OpenDOAR možete naći na adresi https://dabar.srce.hr/interoperabilnost#opendoar.
 2. repozitorij mora biti na tehničkoj razini usklađen sa smjernicama OpenAIRE-a (https://guidelines.openaire.eu/), što je već osigurano i implementirano u Dabru za sve uključene repozitorije.
Kako registrirati repozitorij u OpenAIRE-u?
 1. Registracija se pokreće na dijelu portala namijenjenom pružateljima sadržaja odnosno vlasnicima repozitorija:  https://provide.openaire.eu.
 2. Prijavu (autentikaciju) radite klikom na poveznicu "SIGN IN" ili "Start here".  Za prijavu preporučamo korištenje AAI@EduHr elektroničkog identiteta odabirom pružatelja servisa: "AAI@EduHr Single Sign-On Service". Ako Vam sustav ponudi međukorak potrebno je odabrati opciju "Choose an other account" i nakon toga EDUGAIN. Odabir opcije "AAI@EduHr Single Sign-On Service" preusmjeriti će Vas na standardno AAI@EduHr sučelje za prijavu.
 3. Jednom kad ste uspješno prijavljeni potrebno je klikom na "Register" pokrenuti prijavu repozitorija u OpenAIRE infrastrukturu.
 4. Repozitoriji u Dabru u pravilu spadaju u kategoriju Literature Repository pa odaberite tu opciju.
 5. Odaberite repozitorij na način da u izborniku za države odaberite Hrvatsku (Croatia) te u popisu pronađete i odaberete  repozitorij svoje ustanove (odabir i klik na gumbić NEXT koji se pojavi s desna).
 6. Provjerite podatke koji su preuzeti iz OpenDOAR-a i dopunite po potrebi engleski naziv repozitorija, opis repozitorija, geografsku dužinu i širinu (do tih podataka možete doći klikom na lokaciju ustanove na Google Maps-u), URL repozitorija (engleske stranice), naziv ustanove, naziv repozitorija na engleskom jeziku, URL logotipa repozitorija, vremensku zonu ([GTM +1] Central European Time) te kontakt email urednika repozitorija (preporučamo alias knjižnice ili odjela koji brine o sadržaju repozitorija).
 7. U sljedećem koraku potrebno je dopuniti podatke vezano uz OAI-PMH sučelje:
  • Validation set: Choose existing -> openaire
  • Desired Compatibility Level: OpenAIRE 4.0 (inst. & thematic repo.)
 8. Nakon uspješne registracije potrebno je pričekati validaciju i aktivaciju od strane OpenAIRE-a o čemu će urednik repozitorija dobiti obavijest putem e-maila. OpenAIRE će periodički i automatizirano preuzimati metapodatke iz repozitorija putem protokola Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH).

Nakon validacije i aktivacije od strane OpenAIRE administratora moguće je koristiti OpenAIRE Repository Manager Dashboard, npr.

 • SOURCES -> Update - ažuriranje osnovnih podataka
 • COMPATIBILITY -> Collection monitor - pregled aktivnosti pobiranja zapisa
 • CONTENT -> Events - pregled pojedinosti o zapisima.
Kako registrirati v4 sučelje u OpenAIRE-u?

Upute se odnose isključivo za urednike repozitorija čiji su repozitoriji registrirani u OpenAIRE-u. Ukoliko repozitorij nije registriran registraciju v4 sučelja nije moguće napraviti. Da bi repozitorij bio registriran u OpenAIRE potrebno ga je prvo registrirati u OpenDOAR. Upute za registraciju u OpenDOAR nalaze se na mrežnim stranicama Dabra.

 1. Registracija se pokreće na dijelu portala namijenjenom pružateljima sadržaja odnosno vlasnicima repozitorija:  https://provide.openaire.eu.
 2. Prijavu (autentikaciju) radite klikom na poveznicu "SIGN IN" ili "Start here".  Za prijavu preporučamo korištenje AAI@EduHr elektroničkog identiteta odabirom pružatelja servisa: "AAI@EduHr Single Sign-On Service". Ako Vam sustav ponudi međukorak potrebno je odabrati opciju "Choose an other account" i nakon toga EDUGAIN. Odabir opcije "AAI@EduHr Single Sign-On Service" preusmjeriti će Vas na standardno AAI@EduHr sučelje za prijavu.
 3. S lijeve strane sučelja potrebno je odabrati željeni repozitorij, nakon toga opciju Validator te iz padajućeg izbornika naredbu Validate.
 4. Iz središnjeg dijela sučelja potrebno je odabrati gumb Literature repository nakon čega će se učitati koraci za pokretanje validacije.
 5. Na prvom koraku potrebno je iz padajućeg izbornika odabrati URL od željenog repozitorija te u donjem desnom kutu zaslona odabrati gumb Next. Ukoliko ne možete izabrati repozitorij iz padajućeg izbornika, kliknite na opciju „or enter new“ te na crtu unesite OAI URL adresu repozitorija koji želite registrirati. Svi repozitoriji u Dabru imaju implementirano OAI-PMH sučelje na adresi oblika https://adresa-repozitorija-u-dabru/oai. Također, OAI URL možete vidjeti i u OpenDOAR-u za vaš repozitorij. Nakon što unesete OAI URL kliknete na Next u donjem desnom kutu zaslona.
 6. Na drugom koraku odabire se opcija u skladu sa smjernicama s kojima želimo validirati svoj repozitorij, u ovom slučaju potrebno je odabrati opciju OpenAIRE For Literature Repositories (OpenAIRE 4.0) te u donjem desnom kutu zaslona odabrati gumb Next.
 7. Na trećem koraku sve postavke ostaju kao što su navedene (nije potrebno ništa mijenjati) te je potrebno u donjem desnom kutu zaslona odabrati gumb Finish.
 8. Validacija je započela te nakon što završi na vašu e-mail adresu stići će obavijest o uspješno završenoj validacija repozitorija. Ovisno koliko je velik repozitorij postupak validacije traje od nekoliko sekundi do nekoliko minuta.
 9. Nakon završetka validacije ponovno odaberite repozitorij s lijeve strane zaslona te u središnjem dijelu sučelja odaberite naredbu UPDATE.
 10. Nakon toga  učitat će se sve osnovne informacije o repozitoriju. Ako želite promijenite neke informacije to možete napraviti na ovom koraku.
 11. Potom je potrebno odabrati naredbu UPDATE INTERFACES te s desne strane sučelja odabrati gumb Add New Interface.
 12. U polje Base OAI-PMH URL (*) potrebno je unijeti URL adresu repozitorija koja otvara sučelje za OAI. To znači da na kraj URL adrese morate upisati oai, na primjer https://repozitorij.srce.unizg.hr/oai.
 13. Nakon toga kod naredbe Desired Compatibility Level (*) iz padajućeg izbornika odaberite OpenAIRE 4.0 (inst.&thematic. repo.).
 14. Kada je sve podešeno potrebno je odabrati ikonu diskete kako bi spremili promjene. Ikona se nalazi iznad polja Base OAI-PMH URL(*) koje ste u koraku 12. popunjavali.

S time ste završili postupak registracije v4 sučelja vašeg repozitorija u OpenAIRE-u. Period u kojem će promjena biti vidljiva na OpenAIRE portalu može varirati od nekoliko dana do nekoliko mjeseci.