Kako ispravno unijeti naziv repozitorija?

Svaka ustanova samostalno bira naziv svog repozitorija, koji treba biti jasan i koncizan. Ako su svi bitni elementi navedeni u prvom polju (polje naziv repozitorija), onda nije obavezno upisivati kratak opis repozitorija.

Primjeri dobre prakse:

1. kombinacija kratice ili originalnog imena (u polju naziv) i bitnih informacija o repozitoriju (u polju kratki opis):

  • REPEFZG - Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta Zagreb
  • Sveznalica - Završni radovi Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu

2. generički naziv u obliku Repozitorij ustanove XY (sve u polju naziv)

  • Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • Digitalni repozitorij Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

3. generički naziv u obliku Repozitorij ustanove XY (u polju naziv) s dodatnim pojašnjenjem (u polju kratki opis). Pojašnjenje može biti npr. vrsta radova koje repozitorij obuhvaća. Ovaj oblik preporučuje se samo kada je vlasnik repozitorija siguran da će u repozitorij pohranjivati samo tu vrstu radova. Na web-stranicama Dabra i u razmjenama podataka s drugim sustavima koristi se kombinacija naziva i kratkog opisa odvojenih crticom (-) ili samo naziv repozitorija ako kratki opis nije unesen.

  • Repozitorij Stomatološkog fakulteta u Zagrebu - Repozitorij ocjenskih radova
  • Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu - Repozitorij završnih i diplomskih radova

Ponavljanje istih informacija u nazivu i opisu nije preporučljivo, kao niti uporaba nerazriješenih kratica. Pri odabiru naziva imajte na umu dugoročni plan razvoja vašeg repozitorija, ne ograničavajući se na trenutne mogućnosti pohrane u Dabru. Odabrani naziv repozitorija koristit će i drugi vanjski sustavi koji komuniciraju sa sustavom Dabar, kao što su Google, OpenAIRE, OpenDOAR, itd., za prikaz na svojim stranicama. U slučaju promjene naziva repozitorija, navedenim sustavima potrebno je određeno vrijeme da ažuriraju podatke, zbog čega se ne preporuča nepotrebna promjena naziva repozitorija.

Na web stranicama Dabra i u razmjenama podataka s drugim sustavima (npr. putem protokola OAI-PMH) koristi se kombinacija naziva i kratkog opisa odvojenih crticom (-) ili samo naziv repozitorija ako kratki opis nije unesen.