Plan razvoja

Datum ažuriranja: 2023-02-03

Funkcionalnost početak    završetak
završni i diplomski radovi   kolovoz 2015
disertacije i znanstveni magistarski radovi rujan 2015 prosinac 2015
Nacionalni repozitorij disertacija i znanstvenih magistarskih radova studeni 2015 prosinac 2015
podrška za pohranu završnih radova poslijediplomskih specijalističkih studija prosinac 2015 siječanj 2016
normativna baza autora koja se puni iz vanjskih izvora siječanj 2016 veljača 2016
dorada vizualnog dizajna i ergonomije formi prosinac 2015 siječanj 2016
statistike korištenosti / posjećenosti siječanj 2016 veljača 2016
podrška za pohranu priloga završnim i diplomskim radovima te disertacijama siječanj 2016 travanj 2016
implementacija OAI-PMH sučelja i edukacija uredništava o prijavi u OpenDOAR, OpenAIRE, Aru veljača 2015 svibanj 2016
mogućnost odabira projekta iz normativne baze projekata veljača 2016 svibanj 2016
uspostava sveučilišnih repozitorija veljača 2016 svibanj 2016
Dabar REST API za automatiziranu dostavu završnih radova ožujak 2016 svibanj 2016
funkcionalnost samoarhiviranja završnih i diplomskih radova te disertacija za studenate i djelatnike svibanj 2016 srpanj 2016
rad objavljen u časopisu rujan 2016 veljača 2017
podrska za unos formula i simbola (LaTeX) veljača 2017 ožujak 2017
slikovni objekt i integracjia u umjetnički ocjenski rad listopad 2016 svibanj 2017
samoarhiviranje radova objavljenih u časopisu travanj 2017 srpanj 2017
radovi u zbornicima, poglavlja u knjigama svibanj 2017 studeni 2017
audio objekt i integracija u umjetnički ocjenski rad kolovoz 2017 studeni 2017
povezivanje s registrima MZO (Upisnik znanstvenika i Upisnik studdijskih programa) studeni 2017 prosinac 2017
podnošenje zahtjeva za pristup radovima u zatvorenom ili ograničenom pristupu (request a copy) siječanj 2018 ožujak 2018
audiovizualni objekt i integracija u umjetnički ocjenski rad siječanj 2018 srpanj 2018
izlaganje na skupu siječanj 2018 srpanj 2018
unaprjeđenje statističkih prikaza svibanj 2018 srpanj 2018
skupovi podataka (istraživački podaci) lipanj 2018 prosinac 2018
knjige kolovoz 2018 siječanj 2019
obrazovni objekti veljača 2019 rujan 2019
generički dokument (izvještaj, plan, tehnička dokumentacija, studija,...) rujan 2019 prosinac 2019
izrada centralnog mjesta za pregledavanje svih objekata u Dabru lipanj 2020 siječanj 2021
multimedijalni kontejner / zbirke / kolekcije rujan 2020 travanj 2021
usklađivanje Dabra sa smjernicama OpenAIRE Guidelines for institutional and thematic Repository Managers v4.1 prosinac 2021 ožujak 2022

migracija platforme na kojoj je izgrađen Dabar na novu verziju rujan 2021 listopad 2023
razvoj podrške za objekt istraživački softver ožujak 2023 listopad 2023
razvoj podrške za autentikaciju putem usluge EduGAIN ožujak 2023 listopad 2023