Samoarhiviranje

Samoarhiviranje

Samoarhiviranje je postupak pohranjivanja radova u repozitorij kod kojeg autori (studenti, djelatnici…) samostalno pohranjuju svoje radove u repozitorij

U Dabru je implementirana podrška za samoarhiviranje ocjenskih radova, pri čemu studenti pohranjuju svoj rad u repozitorij i opisuju ga odgovarajućim metapodacima, a urednici repozitorija provjeravaju ispravnost rada i metapodataka te odobravaju objavu rada.

Aktivacija samoarhiviranja

Na svim repozitorijma u Dabru podržano je samoarhiviranje digitalnih objekata, a urednici moraju odabrati objekte koje će biti moguće pohraniti u repozitorij (Postavke repozitorija -> Kartica Postavke samoarhiviranja)

Proces samoarhiviranja ocjenskih radova:

  • student se prijavljuje u repozitorij visokog učilišta svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom
  • student započinje pohranu svojeg rada klikom na poveznicu Pohranjivanje
  • ako ustanova koristi Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU), dio metapodataka  o završnom/diplomskom/specijalističkom radu preuzima se iz ISVU-a
  • student unosi potrebne metapodatke, rad (pdf) i eventualne priloge
  • popis samoarhiviranih radova koji čekaju provjeru i objavu urednici repozitorija mogu vidjeti kroz sučelje repozitorija, a periodički ga primaju i elektroničkom poštom
  • urednik kontrolira rad i ispravlja metapodatke po potrebi
  • urednik objavljuje rad ili kontaktira studenta u slučaju da njegov rad nije spreman za objavljivanje.

Samoarhiviranje ocjenskih radova u Dabru implementirano je na temelju specifikacije postupka samoarhiviranja (xslx, verzija 1.0 2016-07-25) koju je sastavila Radna skupina za ocjenske radove.