Je li "Vrsta sadržaja" digitalizirane (skenirane) knjige slika ili tekst?