Je li "Vrsta sadržaja" digitalizirane (skenirane) knjige slika ili tekst?

"Vrsta sadržaja" digitalizirane/skenirane knjige je uvijek tekst, neovisno o tome je li PDF podvrgnut OCR-u ili ne.