Održana radionica Priprema i objava digitalnog objekta Obrazovni sadržaji u Dabru