Je li obavezno korištenje tezaurusa u repozitoriju?

EN translation unavailable for Je li obavezno korištenje tezaurusa u repozitoriju?.