Je li obavezno korištenje tezaurusa u repozitoriju?

Korištenje određenog tezaurusa odabire se iz padajućeg izbornika na dnu Postavki. Korištenje tezaurusa nije obavezno. Ukoliko se odabere neki tezaurus, on će se koristiti prilikom unosa disertacija i znanstvenih magistarskih radova. Ukoliko Vaša ustanova ima vlastiti tezaurus te ga želite koristiti u Dabru, obratite se na adresu dabar@srce.hr. Ukoliko želite proširiti postojeći tezaurus NSK, obratite se na adresu zir@nsk.hr.