Održana prva radionica za pohranjivanje radova objavljenih u časopisu