Podrška za pohranu novih vrsta objekata u repozitorijima u Dabru