Uspostava repozitorija i edukacija korisnika se nastavlja