DEI2016 - Digitalni repozitoriji u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

Treći dan događanja Dani e-infrastrukture (DEI2016) bio je posvećen pitanjima brige za podatke i informacije, odnosno digitalnu imovinu koja predstavlja temeljnu vrijednost u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. U fokusu su bili važni elementi nacionalne podatkovne infrastrukture za koje brine Srce - nedavno uspostavljena nova komponenta nacionalne e-infrastrukture - sustav digitalnih arhiva i repozitorija Dabar i već poznata uspješnica - sustav Hrčak - portal znanstvenih i stručnih časopisa Hrvatske.

U prvom bloku predstavljen je rad i prvi rezultati radnih skupina zaduženih za razvoj pojedinih elemenata Dabra. Ove radne skupine okupljaju stručnjake iz različitih područja s različitih ustanova, a uspostavljene su kako bi se omogućilo aktivno sudjelovanje zajednice u razvoju Dabra.

Kroz izlaganje doc.dr.sc. Borisa Bosančića o povezanim podacima prikazan je smjer u kojem se Dabar treba razvijati kako bi se omogućile važne funkcionalnosti poput strojnog razumijevanja i semantičkog pretraživanja koje istraživačima omogućuju nove načine korištenja podataka.

Dr. sc. Sofija Klarin Zadravec i dr. sc. Zagorka Majstorović prikazale su rezultate analize dvaju nacionalnih repozitorija uspostavljenih u Dabru: Repozitorija završnih i diplomskih radova (ZIR) i Repozitorija disertacija i znanstvenih magistarskih radova (DR).

O načinima podizanja kvalitete studentskih radova i svijesti o akademskoj čestitosti na Sveučilištu u Rijeci pričala je Lea Lazzarich u izlaganju na temu sustava za otkrivanje plagijata.

Kroz predavanje Laure Paglione, direktorice Strateških inicijativa organizacije ORCID, pružene su osnovne informacije o mogućnostima korištenja ORCID identifikatora, a raspravljalo se i o tome kako se taj identifikator koristi na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Monika Ivanović, predstavila je Projekt Znanstvenog i tehnologijskog predviđanja kroz koji će se graditi Sustav informacija o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti tj. hrvatski CRIS (Current Research Information System). Taj sustav bit će temelj za efikasno upravljanje resursima u znanosti i donošenje politika.

Završni termin trećeg dana bio je rezerviran za predstavljanje i raspravu o radu i planovima Savjeta Hrčka. U okviru rasprave posebni naglasak je bio na planovima razvoja Hrčka, ali i na izazovima koji stoje pred izdavačima znanstvenih i stručnih časopisa u Hrvatskoj.

Prezentacije s trećeg dana dostupne su na stranici: http://www.srce.hr/dei2016, a dostupna je i galerija fotografija