Draft opisa radova u časopisu

Radna skupina za opis znanstvenih i srodnih radova, kontrolirane rječnike i identifikatore objavila je prvu verziju specifikacije za opis radova objavljenih u časopisima.

Specifikacija je dostupna na stranicama Dabra:

Sve primjedbe, komentare, prijedloge izmjena i nadopuna šaljite na listu dabar-l@srce.hr do četvrtka, 15. rujna 2016. u 12h. Članovi RS će nakon toga proanalizirati pristigle komentare te će se krenuti s implementacijom spomenutog aplikacijskog profila.