Uključivanje repozitorija u OpenDOAR i OpenAIRE

Tim Dabra je, u suradnji s Radnom skupinom za interoperabilnost, tijekom srpnja prijavio 35 repozitorija u OpenDOAR i 9 repozitorija u OpenAIRE. Primarni cilj uključivanja u OpenDOAR i OpenAIRE je povećanje vidljivosti ustanova, njihovih repozitorija te sadržaja repozitorija.

Prijave su odrađene temeljem povratnih informacija dobivenih od osoba odgovornih za uspostavu i održavanje repozitorija. S prijavama repozitorija koji nemaju ili imaju jako mali udio radova u otvorenom pristupu će se pričekati s obzirom da su otvoreno dostupni sadržaji jedan od kriterija po kojima OpenDOAR validira prijave. Preduvjet za prijavu u OpenAIRE je uspješna registracija u OpenDOAR-u.

Očekujemo da će prijave biti obrađene tijekom kolovoza. 

Više o važnosti i razlozima prijave repozitorija u Direktorij repozitorija s otvorenim pristupom (OpenDOAR) i Europsku znanstveno-istraživačku infrastrukturu za otvoreni pristup (OpenAIRE) možete pročitati na stranici https://dabar.srce.hr/interoperabilnost.