Unaprijeđeno ažuriranje studijskih programa

U sustavu Dabar unaprijeđeno je i automatizirano povezivanje repozitorija s Upisnikom akreditiranih studijskih programa (http://mzos.hr/dbApp/pregled.aspx?appName=StudProgrami) koji se koriste kod pohrane ocjenskih radova, a za koje je nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Dohvaćanje novih studijskih programa od sada će se vršiti automatizirano nakon izmjene u Upisniku, a osobe odgovorne za pojedini repozitorij će o izvršenoj promjeni biti obaviještene e-mailom.

Preuzimanje, isključivo novih studijskih programa, će se u početku odvijati jednom tjedno, no s vremenom će se frekvencija smanjivati.

Za promjene postojećih, nevažeće i stare studijske programe koji nisu u Upisniku odgovorne osobe i dalje mogu zatražiti intervenciju u normativ repozitorija slanjem potrebnih podataka na dabar@srce.hr.