Povremeni prekidi u radu usluga Srca tijekom vikenda 15. i 16. siječnja

U ponedjeljak 10. siječnja počinje preseljenje opreme unutar hale u Srcu, koje će trajati do 23. siječnja.

Preseljenje opreme ne bi trebalo uzrokovati prekide u radu usluga Srca, osim tijekom vikenda 15. i 16. siječnja, kad su neizbježni povremeni prekidi u radu usluga Srca.