Uključivanje repozitorija u OpenDOAR

Tijekom listopada tim Dabar proveo je prijavu 16 repozitorija u Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR). Glavni cilj uključivanja u OpenDOAR je povećanje vidljivosti ustanova, njihovih repozitorija te sadržaja repozitorija.

Prijave su odrađene temeljem povratnih informacija dobivenih od osoba odgovornih za uspostavu i održavanje repozitorija. S prijavama repozitorija koji nemaju ili imaju jako mali udio radova u otvorenom pristupu će se pričekati s obzirom da su otvoreno dostupni sadržaji jedan od kriterija po kojima OpenDOAR validira prijave. Očekujemo da će prijave biti obrađene tijekom studenog.

Preduvjet za prijavu u OpenAIRE je uspješna registracija u OpenDOAR-u. Nakon što je repozitorij uključen u Open DOAR dobiva se mogućnost prijave u OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) koji urednici repozitorija moraju samostalno odraditi. Na stranicama Dabra možete pronaći više informacija o postupku prijave i važnosti uključivanja repozitorija u OpenAIRE.