Kako pravna osoba može zatražiti uspostavu digitalnog repozitorija u sustavu Dabar?

Zahtjev podnosi osoba (u pravilu knjižničar) koju imenuje čelnik vlasnika repozitorija (pravne osobe) kao odgovornu za uspostavu i održavanje repozitorija. Odgovorna osoba podnosi zahtjev popunjavanjem obrasca koji je dostupan na adresi http://dabar.srce.hr/prijava-repozitorija. Odgovorna osoba mora posjedovati elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr. Popunjen zahtjev potrebno je ispisati, ovjeriti te dostaviti Srcu na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb.