Što ako odgovorna osoba nema elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr?

Za dodjelu elektroničkog identiteta odgovorna osoba treba se obratiti ovlaštenoj osobi - administratoru elektroničkog (LDAP) imenika ustanove. Više o tome možete naći na stranici http://www.aaiedu.hr/faq_el_id.html.