Što ako vlasnik repozitorija ne koristi ISVU?

Korištenje ISVU-a nije uvjet za uspostavu digitalnog repozitorija u Dabru i pohranu završnih radova. Ako vlasnik repozitorija ne koristi ISVU, svi traženi podaci prilikom pohrane završnih radova studenata u repozitorij unosit će se ručno.