Koji je postupak za izdavanje certifikata?

Mogućnost besplatnog dobivanja elektroničkih certifikata imaju sve CARNet članice, te za to postoje informacije na stranicama https://certifikati.carnet.hr/.

Detaljne upute za sam postupak dobivanja certifikata su na stranici https://certifikati.carnet.hr/opis_ssl/. Sljedeći te upute, informatičar/sistemac ustanove repozitorija dobiva datoteke potrebne Dabar timu za uspostavu repozitorija ili zamjenu certifikata koji ističe s novim certifikatom. Potrebne su tri datoteke:

  • SSL certifikat (datoteka završava na .crt, .cer ili .pem)
  • privatni ključ korišten pri izradi certifikata (datoteka obično završava na .key)
  • SSL certifikat izdavača Vašeg SSL certifikata - CA certifikat (datoteka završava na .crt, .cer ili .pem, često ima riječ "interim" u imenu)

Pri uspostavi novog repozitorija dostavljate te datoteke Dabar timu. Ako repozitorij već postoji, a certifikat ističe, urednici repozitorija ili osoba odgovorna za repozitorij mogu dostaviti datoteke kroz sučelje na poveznici "Postavke repozitorija" i "SSL certifikati".