Koji je postupak za izdavanje certifikata?

Mogućnost besplatnog dobivanja elektroničkih certifikata imaju sve CARNet članice o čemu postoje detaljnije upute na stranicama https://certifikati.carnet.hr/. Za izdavanje certifikata potrebno je prvo napraviti zahtjev za certifikatom (CSR) i njega generira informatičar/sistemac ustanove koja je podnijela zahtjev za uspostavu repozitorija. Za Dabar je potreban poslužiteljski SSL certifikat, a platforma je Apache HTTP Server. Kod generiranja CSR-a u polje Common Name (Server Name) potrebno je upisati adresu na kojoj će biti uspostavljen repozitorij npr. "repozitorij.ustanova.unizg.hr". Ostala polja popunjavaju se s podacima ustanove koja traži certifikat, odnosno uspostavu repozitorija. Postupak generiranja CSR datoteke opisan je na web stranici https://certifikati.carnet.hr/generiranje_csr/.

Dabar timu su za uspostavu Vašeg repozitorija dostupnog putem protokola HTTPS potrebne tri datoteke:

1) privatni ključ (datoteka zavrsava na *.key)

2) datoteku interim certifikata (najčešće završava na interim.cer)  

3) certifikat (datoteka završava na *.crt .cer ili pem)