Što se nalazi na kartici „Organizacijske jedinice“?

Na kartici „Organizacijske jedinice“ nalazi se popis organizacijskih jedinica vlasnika repozitorija, tj. ustanove. Postoje dvije varijante ove kartice, ovisno o tome koristi li ustanova ISVU sustav ili ne.
Ustanovama koje koriste ISVU sustav kartica „Organizacijske jedinice“ automatski se sinkronizira s ISVU-om svaki dan.
Dodatno, sve promjene koje ISVU koordinator odradi u ISVU sustavu mogu se trenutno preslikati u Dabar klikom na „Preuzmi organizacijske jedinice iz ISVU-a“. Ako nije bilo promjena, ovaj gumb nije potrebno dirati.
Ustanove koje ne koriste ISVU sustav na ovoj kartici mogu urediti i proširiti svoju strukturu organizacijskih jedinica kako bi radovi studenata prilikom pohrane, u svrhu detaljnije kategorizacije, mogli biti smješteni u odgovarajuće podjedinice (katedre, zavode, odjele...) na kojima su obranjeni.
Sve ustanove mogu aktivirati, odnosno deaktivirati pojedine jedinice koje im nisu potrebne u popisu za odabir organizacijskih jedinica pri unosu radova.
Pri spremanju promjena, sve aktivne jedinice moraju imati upisan hrvatski i engleski naziv.