Kako unositi matematičke (i druge) formule prilikom pohranjivanja radova?

Kod unošenja podataka o radu, podržane su formule izražene putem LaTeX formata i to u sljedećim oblicima:

\[LaTeX kod\]

\(LaTeX kod\)

Prvi format - \[..\] služi za prikaz formule izvan teksta (izdvojeni blok), dok je drugi - \(..\) namijenjen za prikaz formula u samom tekstu.

Npr. The mass-energy equivalence is described by the famous equation \(E=mc^2\) discovered in 1905 by Albert Einstein. The well known Pythagorean theorem \[x^2 + y^2 = z^2\] was proved to be invalid for other exponents. The binomial coefficient is defined by the next expression: \[\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}\]

Matematičke furmule se procesiraju korištenjem biblioteke MathJax (https://www.mathjax.org/) pa se detalji oko podržanih pronaći na stranicama proizvođača. Iako biblioteka podržava i ostale oblike uključivanja jednadžbi u tekst ($$, $..), korištenje istih nije preporučljivo, te se ne jamči ispravan prikaz ukoliko se isti koriste u tekstu.