Što se nalazi na kartici Samoarhiviranje?

U kartici Samoarhiviranje nalazi se popis objekata koje je moguće samoarhivirati u repozitorij. Potrebno je označiti objekte koje će biti moguće samoarhivirati.