Koji su podaci uključeni u osnovno pretraživanje?

U osnovno pretraživanje na sučelju repozitorija uključeni su podaci iz sljedećih polja (poredano prema prioritetu pretrage):

1. Naslovi i podnaslovi
2. Autori
3. Ključne riječi
4. Akronimi projekata
5. Šifre projekata
6. Identifikatori (ISBN, e-ISSN, p-ISSN, DOI broj, URN:NBN...)
7. Kratki sažeci
8. Naslovi publikacija (zbornika, časopisa, knjiga...)
9. Naziv skupova
10. Akronimi skupova
11. Nazivi projekata
12. Nazivi ustanova koje su dodijelile akad./struč. stupanj
13. Nazivi izdavača
14. Mentori, voditelji izrade rada
15. Članovi povjerenstva
16. Ostali suradnici (urednici, recenzenti...)