Smiju li studenti koji su prethodno potpisali izjavu o otvorenom pristupu svom radu potpisati novu izjavu i ograničiti pristup istom radu?

Ako studenti prethodno nisu prenijeli pravo raspolaganja djelom na fakultet (nego su samo potpisali izjavu), onda kao autori i dalje imaju pravo odlučivati o svom djelu, i mogu tražiti izmjenu prava pristupa.

U tom slučaju dobra je praksa zabilježiti u polju 'Napomena administratoru' (koja je vidljiva samo urednicima repozitorija) kada je i na temelju čega došlo do izmjene u pristupu (Npr. 'Izmjena prava pristupa iz 'Rad u otvorenom pristupu' u 'Pristup korisnicima matične ustanove' na temelju nove potpisane izjave autora, 28.1.2020.')