Kakve vrste pristupa objektima postoje u Dabru?

U Dabru postoji 5 vrsta pristupa objektima, koje se definiraju prilikom pohrane objekta:

Rad u otvorenom pristupu (Otvoreni pristup) - cjeloviti rad i podaci o njemu dostupni su svima.
Rad dostupan nakon (Embargo) - podaci o radu dostupni su svima od trenutka pohranjivanja rada, no cjeloviti rad nije dostupan do datuma koji se određuje prilikom pohrane.
Rad dostupan svim korisnicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja RH (Ograničeni pristup) - podaci o radu dostupni su svima, no cjelovit rad je dostupan samo autoriziranim osobama koje su se prijavile u repozitorij s AAI@EduHr elektroničkim identitetom.
Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove (Institucijski pristup) - podaci o radu dostupni su svima, a cjeloviti rad dostupan je autoriziranim osobama koje su djelatnici ili studenti matične ustanove.
Rad nije dostupan (Zatvoreni pristup) – podaci o radu dostupni su svima, cjeloviti rad je nedostupan.